Prorocza ewangelizacja wzbudza burzę modlitewną

Jim Goll

Tłum.: BM

Jezus prorokował: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 14:12). Nazywam to „czynienie podwójnie” i wierzę, że ty i ja jesteśmy częścią pokolenia, które zostało powołane do wykonywania tych „większych dzieł”. Poprzez słuchanie Ducha Świętego, a następnie zarzucając nasze sieci tam, gdzie On wskaże będziemy mogli dokonywać cudownych połowów!

To pokolenie, które powstaje i wychodzi z klatki tradycyjnych ograniczeń, reprezentuje szereg różnych cech:

1. Wiara w połączeniu z pokorą.

2. Uznanie dla pracy w zespołach (bez względu na płeć).

3. Odpowiedzialność w relacjach, tak, że ranni wojownicy mogą być uzdrawiani.

4. Nacisk na ojcostwo Boga (nie tylko objawienie Jezusa jako Syna).

5. Różnorodność namaszczenia i uwolnienie Ducha Świętego w kreatywności (prorok i jasnowidz), itp.

6. Zwiększona moc, czystość i dokładność.

7. Możliwość zobaczenia jasno celu.

Kościół jest naszym polem ćwiczeń, lecz świat jest naszym polem działania. Przebywając ze sobą, pomagając sobie wzajemnie w słuchaniu i posłuszeństwie Duchowi Świętemu, będziemy dużo większe dzieła czynić niż Jezus, gdy był na ziemi, a tym samym umożliwimy pomnożenie skuteczności Jego działania w pozyskiwaniu coraz większego terytorium dla Jego królestwa. Niech przyjdzie Jego Królestwo na ziemię!

Prorocza Ewangelizacja

Jednym ze sposobów „zarzucania sieci po drugiej stronie łodzi” jest prorocza ewangelizacja, co oznacza po prostu słuchanie Ducha i odpowiednie działanie w celu przyprowadzenia królestwa i wpływania na świat wokół ciebie.

Prorocza ewangelizacja łączy trwały nacisk na ewangelizację, która została zapoczątkowana w czasach reformacji ponad 600 lat temu z naciskiem na ponad 100-letnie proroctwa, które rozpoczęły się w 1904 roku, gdy nastąpiło Zielonoświątkowe wylanie Ducha Świętego. Wcześniej ruch świętości przerodził się w ruch zielonoświątkowy, który przemienił się w ruch charyzmatyczny, i położył podwaliny dla aktualnego ruchu apostolskiego, i dalej.

Kapłaństwo każdego wierzącego umożliwia całemu kościołowi wejść w nowe obszary przygody z Bogiem. Prorocza ewangelizacja umacniała się w miarę, jak kościół dojrzewał do lepszego zrozumienia intymności zaślubin z Oblubieńcem Jezusem, wraz z upoważnieniem ( „zasada zaślubin”) Bożego ludu.

Wszyscy mamy się stać proroczymi ewangelistami, obojętne czy znajdziemy się w mega-kościołach, pośród olbrzymich wydarzeń stadionowych, usługując w tyle kościoła osobie bezdomnej, jako misjonarze w dżungli Konga, czy siedząc przy stoliku w Starbucksie nad kubkiem kolumbijskiej kawy. Ten sam Duch Święty ciągle mówi do nas wszędzie dokądkolwiek idziemy. On połączy nas z innymi, wyposaży, nauczy, jak połączyć nasze dary i czynić znaki i cuda. Ludzie nie będą w stanie zaprzeczyć, że to Bóg działa. Moc, miłość i jedność pozwolą mu objawić się ginącemu światu.

Burza proroczej modlitwy

Fundamentalną dla proroczej ewangelizacji, a zarazem umożliwiającą jej postęp jest prorocza modlitwa wstawiennicza. Kolejną inicjatywą w mojej własnej posłudze było to, co nazywamy Burzą Modlitewną”.

Mamy zaktualizowane 24/7, 200-letni model modlitwy Morawian z Herrnhut w Niemczech, poprzez ustanowienie opartej na internecie wspólnoty wstawienników na całym świecie, którzy zobowiązują się do modlitwy przez jedną godzinę tygodniowo o przebudzenie w kościele, przebudzenie wśród młodzieży, o Izrael i Bożą interwencję w czasach kryzysu. Ten wirtualny dom modlitwy jest szturmem na niebiosa nawet teraz, podsycanym przez reakcję Ducha Bożego na nagłe potrzeby dzisiejszych czasów.

Dzięki regularnej aktualizacji i raportom, publikacjom internetowym oraz innym zasobom, ci wojownicy modlitewni rozpoczynają coś, czego nigdy wcześniej nie podjęto, obejmując świat proroczym wstawiennictwem w ciągu całej doby. Wraz z wieloma innymi służbami wykonujemy naszą pracę w przywracaniu i ponownym uwalnianiu światowego Morawskiego świecznika w oparciu o słowa z Księgi Kapłańskiej: „Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu – nigdy nie będzie wygasać!” (Ks. Kapł. 6:6). Tak, możesz przyłączyć się do burzy modlitwy – godziny, która zmienia świat – i razem możemy oglądać, jak globalna ewangelizacja rozprzestrzenia się, tak jak miało to miejsce w wielkich przebudzeniach w przeszłości.

Podczas całego czasu wstawiania się musimy słuchać Ducha Świętego. Bez Jego wskazówek będziemy się miotać i gubić. Z jedności z Nim czerpiemy energię, wytrwałość i dokładność, aby kontynuować modlitwę, dopóki nie zobaczymy ostatecznych wyników.

Kiedy Jezus wsiada do łodzi

Zanim zmartwychwstały Jezus kazał Piotrowi, Janowi i innym uczniom zarzucić sieć rybacką po prawej stronie łodzi, znajdziemy inną historię o Jezusie i Jego uczniach w łodzi rybackiej. Ta historia zawarta w Ewangelii Łukasza 5:1-11 daje nam wgląd w dalsze przygody z prorockiej służby.

Pytania, jakie ta historia wzbudza w moim umyśle, to: (1) Co się dzieje, kiedy Jezus wchodzi do łodzi? oraz (2) W jaki sposób możesz sprawić, żeby wszedł do twojej?

Odpowiedzmy najpierw na drugie pytanie. Oczywiście, musisz wejść do wody pierwszy. On nie wejdzie do łodzi, jeśli ona jest na suchym lądzie. Woda, zawsze silnie związana z Duchem Świętym, jest tam, gdzie twoja łódź ma się unosić. Innymi słowy, masz wejść w Jego obecność.

Jezus sprawdza łodzie, szuka wzrokiem tego, kogo chce i wprasza się na pokład. Czy powiesz Mu „tak”? Wiedząc, że w wyniku tego Twoje życie może zmienić się drastycznie przyjmiesz Jego zaproszenie? Jeśli On podąża za własnym przykładem, to wejdzie tylko do jednej z łodzi, którą widzi. Tylko jednej. Będzie to twoja łódź? Co, jeśli będzie kogoś innego?

Kiedy Jezus wsiada do łodzi, robi to, bo ma coś do powiedzenia. Tak, więc, jeśli wsiądzie do czyjejś innej łodzi, niezależnie od tego jak się czujesz, musisz błogosławić tą osobę (lub kościół, miasto) i słowo, jakie Pan Jezus przyniesie im. Jeśli wsiądzie do twojej łodzi, słuchaj Go! Może dać ci słowo napomnienia, wyjaśnienia lub kierunku. On powie coś w stylu: „Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów”.

Być może powie ci, żebyś zrobił coś, co do tej pory nie przynosiło rezultatów. „Mistrzu, całą noc się trudziliśmy i nic nie złowiliśmy …”. Nadal będziesz rozpoznawać głos Bożego autorytetu i będziesz się zgadzać: „Niemniej jednak na Twoje słowo zarzucimy sieci”. Efekty dowiodą, że masz Pana w łodzi.

Czy w odpowiedzi na własny cudowny połów zrobisz to, co zrobił Szymon Piotr? Upadł Jezusowi do stóp, ukorzył się onieśmielony, całkowicie świadomy, że nie zasłużył na ten fenomenalny cud i był gotowy zmienić się na każdy sposób, jaki Pan może od niego zażądać. Kiedy Pan Jezus wchodzi do łodzi, Jego obecność powala na kolana. Twoją odpowiedzią będzie pokora i zmiana.

Gdy On wsiądzie do twojej łodzi, będzie to kosztować twoją łódź, historię i wszystko, co posiadasz. Co stało się z Piotrem i innymi? Połów ryb był tak wielki, że potrzebowali pomocy. Przyprowadzili przeciążoną łódź do brzegu tylko po to, żeby rzucić wszystko i pójść za Jezusem. Już nie będą znani jako rybacy z jeziora Genezaret. Zostaną przemienieni na rybaków ludzi. A ich połów? Dzielili się nim z innymi rybakami, błogosławiąc ich zamiast zatrzymywać błogosławieństwo dla siebie.

Posłaniec z wiadomością

Wraz z tym jednym cudem i ich reakcją na niego, Szymon Piotr i jego partnerzy, Jakub i Jan, z dnia na dzień zmienili się ze zwykłych rybaków, którzy spędzali swój czas i energię harując, żeby zarobić na życie, na wysłanników z wiadomością – wiadomością królestwa. Od tego czasu, to oni mają coś do powiedzenia, a ich głosy zostaną usłyszane.

W ten sam sposób, kiedy Jezus wchodzi do łodzi i zmienia twoje życie, przekaże ci wiadomość. Staniesz się posłańcem. Daleki od bycia samotnym głosem na pustyni twój głos dołączy do głosów innych posłańców królestwa. Będziesz cieszyć się duchową współpracą i ponadnaturalnym związkiem z innymi posłańcami. Nie będziesz myślał o niczym innym, jak tylko, żeby powiedzieć „tak” swojemu Panu i powierzonemu ci zadaniu.

Teraz Bóg może cię użyć jak nigdy dotąd. Jego błogosławieństwo będzie przybierać różne formy, a ty będziesz się Go trzymał nawet wtedy, gdy to stanie się trudne. Pójdziesz tam, gdzie On idzie i zrobisz to, co on każe żyjąc ponadnaturalnie naturalnym życiem w relacji z Nim. Czy to idąc razem z Nim, siedząc, czy ponownie razem wypływając łodzią – wasze rozmowy będą obracać się wokół tego, co On będzie miał na sercu.

Będziesz pełen pasji, ponieważ On jest pasjonatem i będziesz cieszyć się swoją podróżą w towarzystwie Jego Ducha. Obdarzony proroczymi zdolnościami, aby go słuchać, nawet, jeśli nie będziesz Go mógł zobaczyć także doświadczysz niekończących się różnorodnych wyzwań pomagając w Jego królestwie, gdzie ciemność została zwyciężona raz na zawsze. Tak, to jest cel tych niesamowitych darów Ducha Świętego. To jest moc Ewangelii królestwa naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa.

Modlitwa o wzrost: domagając się podwójnego

W naszej globalnej Burzy Modlitewnej, podejmiemy temat wspomniany w tym tygodniu: „czyniąc podwójne”. Więc módlmy się o nasze życie, służby i miasta:

1. Prośmy Jezusa, aby wszedł do łodzi.

2. Podejmijmy nowe wyzwania w sferze proroczej.

3. Kultywujmy kulturę ponadnaturalnego.

4. Prośmy Pana o wzrost objawienia w swoim wstawiennictwie.

5. Wywołajmy o obecność proroczej ewangelizacji w naszym własnym życiu i obszarach wpływu.

6. Módlmy się o połączenia w celu współpracy a nie rywalizacji w regionie.

7. Módlmy się o zbiory w imię Jezusa, aby uwielbione było Jego imię!

yandex поисковая оптимизация сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.