Słowo dla utrudzonych

UWAGA; Oto słowo zachęty dla tych, którzy przechodzą prawdziwą „pustynię” w swoim marszu z Panem, aby oprzeć się pokusie, jaka w takim czasie nachodzi:

„ZŁORZECZ BOGU I UMRZYJ”??

Lon Mackley.

JOB 2:9 I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj!”

To jedno kłamstwo usłyszysz wiele razy w czasie przechodzenia przez pustynię a szczególnie wtedy, gdy zbliżasz się do jej końca. Przede wszystkim, czekałeś tak długo, poświęciłeś wszystko, zaufałeś Bogu w najbardziej do tego niesprzyjających warunkach i ciągle tkwisz w tym bólu i cierpieniu. Prawda jest taka, że Bóg w czasie przechodzenia przez pustynię chce rozwinąć twoje wnętrze, tak więc pozwala na to, aby rzeczy zewnętrzne czasami wyglądały bardzo wyzywająco i przerażająco.

JOB 2:10 „Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty”.

Musisz bardzo uważać, gdy wszystko wygląda tak, jakby Bóg cię porzucił, ponieważ On Sam obiecał, że nigdy nas nie zostawi, a nie ni opuści. Więc nawet, gdy wszystko wygląda jak najgorzej, Bóg ciągle trwa w tym, co ma najlepszego dla ciebie. Szczególnie ostrożni musimy być w czasie, gdy wszystko wygląda na to, że Bóg odstąpił od nas, aby nie mówić czy nie robić tego, co byłoby grzechem. Tak więc, bez względu na to jak ciężko jest dziś, przyjacielu, staraj się błogosławić Boga i trwać w ufności do Niego.

POWT. 31:8- Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię: nie bój się więc i nie trwóż się!

„Ja jestem tym samym Bogiem” – Słowo do utrudzonych:

Mój drogi, dotarłeś już do dna swojej drogi ze mną, do miejsca, gdzie wszystko kończy się ślepą uliczką, lecz chcę ci przypomnieć, że bez względu na to w jak martwym punkcie jesteś, Ja jestem tym samym Bogiem, który przez całe dotychczasowe życie pracował z tobą i tym samym Bogiem, który będzie nadal wierny tobie. Jestem tym samym Bogiem, który zbawił cię i napełnił Swoim Duchem, tym samym Bogiem, który przeprowadził cię przez pustynię. Nie ma potrzeby bać się czy być zniechęconym teraz, ponieważ, podobnie jak byłem z tobą w przeszłości, będę z tobą nadal w czasie obecnym.
Tak jak Job był próbowany i kuszony, aby zrezygnować i zacząć atakować we mnie w swym ciele, lecz przypominał sobie o tym, że Ja jestem ten sam Bóg, który był z nim w jego najlepszym czasie i będę tak samo wiernym Bogiem, w najgorszym czasie. Ten czas umierania przeminie i nowe życie już się zbliża ku tobie. Tak więc, zamiast narzekania w pogrzebowych szatach, chciałbym, abyś radował się i założył strój weselny, ponieważ pewne jest, że Oblubienic stoi u drzwi, gotowy, aby wejść i wyratować cię. Trwaj w ufności do Mnie i Mojej Miłości, ponieważ ja jestem tym samym, wiernym Bogiem i nigdy cie nie opuszczę, gdy jesteś w potrzebie.

~ Znaleziono na forum – http://www.revivalschool.com

продвижение сайтов реклама

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.