TGIF_01.01.07 Rozwiązywanie spółek

Today God Is First

Logo_TGIF2

Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz.
1 Moj. 13:18

Abraham przyjął zupełnie inne podejście do rozwiązania tego problemu: powiedział Lotowi, aby ten wybrał sobie ziemię, która mu odpowiada. Ta decyzja, gdyby nie był w stanie znaleźć odpowiedniej ziemi i wody na niej, mogła narazić jego samego i rodzinę na dramat,. Oddał swoje prawa w tej sprawie i Lot przyjął pełne korzyści z tego tytułu: Wtedy Lot podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański – zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę – był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. (1 Moj. 13:10). Tak więc Lot odszedł wybierając na swoje miejsce zamieszkanie dolinę, która później znana stała sią jako Sodomo i Gomora. Czasami to, co wydaje się na początku dobre kończy później jako kataklizm i tak stało się w przypadku Lota i jego rodziny.

Jeśli zaś chodzi o Abrahama to podjął on wybór. Zdecydował przyjąć wyższe życiowe drogi, co niekoniecznie oznacza, że okoliczności stają się korzystne. Zgodził się na to, że ostateczny wynik będzie zależał od Boga. Była to decyzja podjęta z perspektywy wieczności. Interesujące jest to, że miejsce do którego sprowadził się Abraham nazywało się Mamre, co oznacza „wzmocnienie”. Jak to możliwe, że wybór słabszej pozycji staje się „wzmocnieniem”? Jezus musiał zadawać to samo pytanie Swemu Ojcu, gdy spotkał się z propozycją pójścia na krzyż. Jak krzyż może być miejscem wzmocnienia? Diabeł myślał, że wygrał, lecz krzyż był tym, co uwolniło jeńców do życia w Bożej wieczności. Biblia mówi nam, że gdy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni. To chęć wybrania drogi krzyża wzmacnia nas.

seo продвижение в интернете

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.