TGIF_01.04.07 Duchowe oczy

Today God Is First

Logo_TGIF2

Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza.
2 Król. 6:17

Elizeusz był doradcą narodu izraelskiego w czasie nadchodzącego ataku króla Aramu. Pan w nadnaturalny sposób przekazywał prorokowi plany, które król podejmował i dzięki temu Elizeusz ostrzegał Izraela przed napaścią. Król nie mógł zrozumieć, dlaczego jego plany były nieustannie udaremniane. Wydawało mu się, że jest wśród nich jakiś szpieg. Wściekł się, gdy mu powiedziano, że to Boga Izraela należy oskarżać o przekazywanie tych tajnych informacji. Król zdecydował, że jedynym sposobem rozwiązania problemu będzie pozbycie się proroka, Elizeusza. Siły królewskie otoczyły Elizeusza jego sługę. Sługa niepokoił się i bał, podczas gdy prorok nie przejmował się tym. Modlił się zaś o swojego sługę, aby zostały otwarte jego oczy i mógł zobaczyć, że nie ma czego się bać, ponieważ aniołowie będą ich chronić.

Modlił się tak: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał.

Wtedy Pan otworzył oczy sługi i ten zobaczył, że wzgórza są pełne koni, wozów ognistych wokół nich. Gdy wróg zbliżył się Elizeusz modlił się do Pana: Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: Dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. (2 Król. 6:17-18).

Kim jest Elizeusz w twoim życiu? Czy masz przyjaciela mentora, który potrafi widzieć działanie Boga w twoim życiu wtedy, gdy ty tego nie widzisz? Wszyscy potrzebujemy kogoś, komu możemy zaufać, że pomoże nam dostrzec działanie Boga. Często trudno jest samemu dojrzeć to, co Bóg robi, ponieważ jesteśmy pochłonięci okolicznościami chwili. Proś Boga jeszcze dziś, aby pomógł ci otworzyć duchowe oczy, którymi zobaczysz Go w twojej sytuacji.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.