TGIF_02.03.07 Zwróć się do tajnej broni

Today God Is First

Logo_TGIF2

 

… który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą
Kol 4:12b

„Dzień dobry. Zanim zaczniemy nasze biznesowe spotkanie, chciałbym prosić Jana, aby przekazał nam raport wstawienników, dotyczący dalszych losów programu rozwoju naszego nowego przedsięwzięcia”. „Nasi wstawiennicy w modlitwie przeglądali plan działania, który im dałem. Wierzymy, że Pan kieruje nas w ten sposób. Niemniej, wierzą oni, że może być potrzebne dokonanie korekty naszego kierunku w następującej dziedzinie”.

Czy brzmi to jak naciągany obrazek z nowoczesnej firmy? Jeśli naprawdę chcemy dokonać oddzielenia tego, co uważamy za święte od nieświętego, to musimy dokonać pewnych zmian w naszym myśleniu. Pan powołał ciebie i mnie do tego, abyśmy usługiwali ewangelią w miejscu pracy. Znaczy to, że musimy zmagać się w boju, rozwijać nasze formy i usługiwać naszym pracownikom i dostawcom przez moc Ducha Świętego. Wstawiennicza modlitwa jest tajną broni aktywności prowadzonej przez Ducha. Wyobraź sobie, że masz wstawienników, którzy są częścią twojego zespołu, oddanych temu, aby pomóc ci w podejmowaniu decyzji biznesowych, „abyś mógł być doskonały i trwać we wszystkim, co jest wolą Bożą”. Jest bardzo wielką pociechą wiedzieć, że decyzje, które podejmujemy w ciągu naszego biznesowego dnia, są zgodne z Bożą wolą.

Jakiś czas temu Pan pokazał mi, że muszę znaleźć dla mojej firmy wstawienników. Potrzebowałem ich do codziennego procesu podejmowania decyzji biznesowych. To zmieniło cały sposób prowadzenia działań. Żadne poważniejsze decyzje nie są podejmowane, bez pełnego modlitwy przejrzenia ich przez wstawienników. Są to moi frontowi żołnierze wzbudzeni do walki o świętych.

Proś pana, aby wzbudził wstawienników, którzy wesprą cię, gdy będziesz wychodził na pole walki twojej pracy.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.