TGIF_01.03.07 Serce dla Boga

Today God Is First

Logo_TGIF2

…i wzbudziłem syny twe, o Syjonie, przeciw synom twoim, o Grecjo! I uczynię cię jako mieczem mocarza.
Zach. 9:13b
(BB).

W trzecim i czwartym wieku Sokrates i inni greccy filozofowie zaczęli wpływać na kościół w sposób nieznany pierwszemu kościołowi, który był ugruntowany na hebrajskich korzeniach. Greckie wpływy zwracają się raczej do intelektu, podczas gdy wczesnochrześcijański, hebrajski model zwracał się do serca. W wyniku tych obcych wpływów większy nacisk położono na zdolności oratorskie i intelektualnego poznanie Boga. Przez wiele stuleci ten wpływ pojawiał się bardziej w postaci programowego podejścia do ewangelii niż jako proces życia z wiary. Dlaczego więc tak ważne jest dla nas zrozumienie tego?
Zdałem sobie z tego sam sprawę, że byłem produktem greckiego systemu. Moje chodzenie z Bogiem skupiało się bardziej na tym, co wiedziałem, niż na intymniej społeczności i chodzeniu w mocy z Bogiem. Życie wyrażane przez poznanie bez mocy ma niewielką wartość. Im bardziej pragmatyczne podejście, tym mniej podkreśla się miejsce budowania głębokiej i troskliwej relacji, która zmienia życie. Ojcowie pierwszego kościoła wiedzieli, że życie Słowem Bożym wymaga kosztów, a nie jest tylko prostą mentalną zgodą na takie życie.

Czy chodzisz dziś z Bogiem w intymnej więzi? Czy też jesteś zaangażowany w programy i działalność, która ma przynieść dobre rzeczy? Zastanów się nad Przyp. 23:12: Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów.
Musimy słuchać i reagować z sercem. Cokolwiek jako służbę dajemy Bogu, powinnobyć wynikiem naszej relacji z naszym niebieskim Ojcem, a nie kończyć się na kończyć się na samej służbie.раскрутка сайтов в интернет

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.