TGIF_02.05.07 Zdolność, a dostępność

Today God Is First

Logo_TGIF2

Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego (w wersji ang.: niezawodnej miłości jego – przyp.tłum.)
Psalm 147:10-11

Czy kiedykolwiek wydawało ci się, że jesteś tak zręczny w tym, co robisz, że nie potrzebujesz wiele pomocy od innych? Być może czujesz, że jesteś bardziej biegły niż ktokolwiek inny na tym polu. Czy Bóg potrzebuje twojej zręczności i zdolności po to, aby osiągnąć swoje cele na tej ziemi? Odpowiedź brzmi: NIE.

Tej jednej rzeczy, naszej zręczności, Bóg nie potrzebuje. Niemniej jednak, daje nam przywilej ćwiczenia się w darach i zdolnościach do Jego służby. Ta służba to może być technik komputerowy, sekretarka, hutnik, czy nawet prawnik. Bóg wzywa każdego z nas do tego, aby nasze zamiłowanie pracowało dla Niego. Wierzyć, że On potrzebuje naszych umiejętności po to, aby osiągnąć Swoją misję na ziemi, byłoby obniżeniem naszego poznania wszech-ogarniającego i wszech-potężnego Boga. Psalmista mówi nam tutaj, że Pan nie ma upodobania w naszej sile, lecz w postawie serca. Właśnie to, co znajduje się w sercu pomaga określić czy umiejętności zostaną przełożone na dostępność. Widzisz, Bóg rozgląda się tu i tam po ziemi za mężczyznami czy kobietami, którzy są całkowicie Jemu oddani. Taki człowiek, który oddany jest bojaźni Pańskiej i całą swoją nadzieję pokłada w Jego niezawodnej miłości, jest tym, kogo Bóg chce popierać. „Gdyż oczy Pana przepatrują cała ziemię, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. (2 Kron. 16:9a). Kiedy nasze sprawy stają się Jego sprawami, możemy spodziewać się tego, że Bóg będzie w pełni popierał to, co robimy.

Jeśli chcemy, aby nasze umiejętności i zdolności zostały pomnożone stokrotnie, najpierw musimy je całkowicie udostępnić na Jego służbę. Jakie są te możliwości, do oddania których na Jego służbę, Bóg powołuje ciebie? Następnym razem, gdy ktoś cię poprosi, abyś się w coś zaangażował, zanim powiesz „tak„” lub „nie”, uzgodnijcie z Mistrzem swoje decyzje, aby mieć pewność, że twoje dary i talenty będą wykorzystanie tak, jak On pragnie.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.