TGIF_02.07.07 Ci, w których Pan ma upodobanie

Today God Is First

Logo_TGIF2

Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobnia w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego (w wersji ang. jest tutaj: niezawodnej miłości.)
Psalm 147:10

Mamona i władza są rządzącymi na rynku pracy warowniami. Jeśli któraś z nich należy do ciebie, będą ci nadskakiwać ci, którzy tam pracują w nadziei wzrostu udziału na rynku. Jest to bardzo konkurencyjne środowisko, które często powoduje, że decyzje i działania są dyktowane przez finansowe pobudki. Ostatnio w pewnym artykule stwierdzono, że pracodawcy wymagają od pracowników, aby więcej czasu poświęcali na pracę, często żądając pracy w weekendy, po to, aby być bardziej konkurencyjnym. Dla wierzących pracowników jest to powodem presji w rodzinie i powoduje „straty udziału na rynku” w duchowym wymiarze.

Pan używa zupełnie innej miary. Na Nim nie robią wrażenia twoje zdolności czy też to, co ty możesz dla Niego zrobić. Jedyne w czym On ma upodobanie to ludzie bojący się Go i ufający jego niezawodnej miłości. Co to znaczy bać się Boga i mieć nadzieję w Jego miłości? To znaczy uznawać Boga, jako źródło wszystkiego, czym jesteśmy. ON jest Tym, który daje nam zdolność do pracy, plany i wykonanie. Nie chce, abyśmy się oglądali na nasze zdolności, lecz abyśmy patrzyli na Jego zdolności.

Czasami trudno jest zrównoważyć te dwie perspektywy. Niemniej, jeśli poprosisz Boga, aby pokazał ci w jaki sposób zachować tą równowagę, On to zrobi. Złóż swoją nadzieję w Jego niezawodnej miłości. Będziesz wtedy wiedział, że twój niebieski Ojciec spogląda na ciebie, jako dumny Ojciec.

продвижение сайта поисковики

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.