TGIF_04.07.07 Nowa resztka kapłanów

Today God Is First 

Logo_TGIF2

I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami.
Iz. 61:5


Bóg wzywa resztkę pracujących wierzących, których będzie używał w potężny sposób, aby zanieść dobrą nowinę tam, gdzie jeszcze nigdy nie słyszano ewangelii. ?Okno 10/40? jest powszechnie znanym określeniem obszaru świata, gdzie nikt nie słyszał imienia Jezusa Chrystusa. Ten region zamieszkuje wiele islamskich narodów na Środkowym Wschodzie, w Indiach, Chinach i byłych republikach radzieckich. Jeśli chrześcijańscy misjonarze
nie są mile widziani w tamtych krajach to, jak myślisz, w jaki sposób Bóg zamierza zanieść Swoje posłanie do tych ludzi? Z pewnością, kocha ich tak samo, jak kocha nas.

Bóg mobilizuje wierzących pracowników na całym świecie, aby byli naczyniami, które zaniosą dobrą nowinę tym ludziom. Te kraje chętnie przyjmują wymianę handelową i w większości przypadków jest to jedyny sposób na wprowadzenie tam ewangelii. Pracownicy tych krajów uważani są przeważnie za zepsutych moralnie ludzi, lecz Bóg chce to zmienić. Szpiedzy w rodzaju Jozuego i Kaleba już badają tą ziemię. Ten rodzaj wierzących pracowników posiada pionierskiego ducha, który wyszukuje sposoby na spenetrowanie warowni duchowych ciemności w tych krajach. Bóg wzbudza ich. Widzą ryzyko, lecz widzą też strach, który Bóg wzbudza, aby można było coś dla Królestwa osiągnąć, przy pomocy ich zasobów i talentów.

A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z
bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i oplwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem,
(Iz 61:6-7).

Wierzących pracownicy w tych krajach będą nazwani kapłanami Pana. Będą żywić się bogactwem tych narodów, a bogactwem tych narodów są dusze, tak drogocenne w oczach Bożych. Zbawienie będzie ich prawdziwą nagrodą za ich wysiłki. Już więcej wstyd, pod którego panowaniem wielu z tych ludzi żyje nie będzie rządził ich życiem, Bóg ich uwolni.

Czy Bóg powołał ciebie, abyś był takim naczyniem? Czy powołał ciebie do tego, abyś był jakiegoś rodzaju katalizatorem? Pytaj niebieskiego Ojca, czy nie chciałby, abyś ty miał wpływ dla Niego na te narody.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.