TGIF_04.04.07 Niebezpieczeństwo nadmiernej kontroli

Today God Is First

Logo_TGIF2

Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, przeto i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. 1 Samuel 15:23

Pewien mój przyjaciel, który jest pilotem odrzutowca powiedział mi kiedyś, że jeśli zdarzy się, że jeśli straci się kontrolę nad samolotem i zaczyna zaczyna wpadać w korkociąg, to jedyna rzecz, którą można zrobić, to zdjąć ręce ze sterów aż samolot sam się wyprostuje. Jest to całkowicie sprzeczne z naszym naturalnym pragnieniem kontrolowania i manipulowania sytuacjami, aby doprowadzić ponownie do kontroli nad nimi.
Przerażające jest nie mieć kontroli. Czyż nie?

Saul był mężczyzną, który nie mógł kontrolować sytuacji. Tracił kontrolę nad swoim królestwem na rzecz Dawida, tracił przychylność Boga i ludzi. Wszystko zaczęło się od kompromisów, aż w końcu został poddany ostatecznej próbie pełnego posłuszeństwa głosowi Bożemu. Otrzymał wyraźne polecenie, aby wybić wszystkich Amalekitów; lecz nie wykonał tego. Prorok Samuel przekazał mu twarde słowa:  Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, przeto i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Jego strach i brak poczucia bezpieczeństwa spowodowały, że bał się ludzi i tego, co oni myślą bardziej niż Boga. Podstawą nieposłuszeństwa Sula był jego strach przed utratą kontroli. Ten strach doprowadził do częściowego posłuszeństwa i tego, że przestał być królem.

Jak wielu z nas stoi wobec niebezpieczeństwa utraty Bożego błogosławieństwa z powodu połowicznego posłuszeństwa?  Jak wielu z nas ma taką potrzebę, aby kontrolować ludzi i okoliczności, że zawodzi w chodzeniu w pełnym posłuszeństwie dla Bożego głosu? Saul stanowi wielką lekcję dla nas jako pracujących zawodowo wierzących. Nadmierna potrzeba kontrolowania rzeczy dziejących się wokół nas może uniemożliwić nam otrzymanie wszystkiego, co Bóg dla nas ma.

Jeszcze dziś sprawdź jaki jest twój współczynnik kontroli.
Pytaj Boga o to czy jesteś w pełni posłuszny temu, do czego On cię powołał i uniknij odłożenia na półkę z powodu nieposłuszeństwa. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. (1 Sam. 15:22b).как продвигать сайт в поисковых системах

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.