TGIF_05.04.07 Głód, który prowadzi do wolności

Today God Is First

Logo_TGIF2

Jedźcie tam i zakupcie dla nas stamtąd zboża, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. I Moj. 42:2b

F. B. Meyer w książce „Życie Józefa” opisuje taki czas w życiu 12 synów Jakuba, kiedy zostali oni odwiedzeni od egoistycznego zaspokajania swoich potrzeb do nieoczekiwanego miejsca ratowania swego życia. Wiele lat wcześniej wrzucili swego najmłodszego brata do studni, po czym sprzedali w niewolę. 13 lat później stał się on najpotężniejszą osobą w Egipcie. Teraz świat przeżywał głód i Józef kontrolował całe zgromadzone w Egipcie zboże. Dopóki wzgórza były zielone, pastwiska ubrane w trzody, dopóki doliny były pokryte zbożem i rozbrzmiewały pieśnią żniwiarzy Ruben, Simeon i cała ich reszta byli zadowoleni i nic ich nie obchodziło. Gdy jednak przyszedł wielki głód, serca tych mężów zostały otwarte na przekonanie, ich cielesne poczucie bezpieczeństwa zostało wstrząśnięte. Byli przygotowywani na duchowe doświadczenie, o którym nawet nie marzyli. Byli też przygotowywani na spotkanie z Józefem.
W taki sposób Bóg pracuje z nami; rozrywa nasze sieci, rozluźnia korzenie, posyła ogromny głód, który odcina wszelki dostęp do chleba. Wtedy, w takich czasach, zmęczeni, smutni, zużyci przygotowujemy się do wyznania naszych grzechów i przyjęcia słów Chrystusa, który mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, a ja wam dam odpocznienie (Mt. 11:28).

Pewien misjonarz powiedział mi kiedyś: „Jest takie miejsce, w którym będziemy posłuszni”. Józef był typem Chrystusa w Starym Testamencie. Głód to wydarzenie, którego celem było doprowadzenie braci do pokuty, a także zbawczego poznania zarówno dla ducha jak i ciała. Stworzone zostały takie warunki, które doprowadziły tych mężczyzn do wolności, ponieważ przez wiele lat byli związani przestępstwem popełnionym wobec swego brata. To przebaczenie ze strony Józefa doprowadziło do tej wolności.
Czy twoje życie przechodzi przez czas głodu? Czy masz ograniczone zasoby? Czy Bóg prowadzi cię w takich kierunkach, których normalnie nie szukałbyś? Być może to Boża ręka tworzy te okoliczności według Jego celów. Teraz jest czas na to, aby uważnie przyglądać się jak prowadzi cię do nieoczekiwanych źródeł.
deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.