TGIF_04.09.07 Zmiana paradygmatu

Today God Is First

Logo_TGIF2


A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie; wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.
Dz. 10:19-20

Piotr nigdy nie głosił poganom. W rzeczywistości, wierzył nawet, że jest to wbrew żydowskiemu Prawu, aby łączyć się z nimi. Bóg  musiał zmienić podejście Piotra do tego, dał mu więc wizję, która pokazał Piotrowi, że wolno głosić poganom. Duch przyszedł do Piotra i poinformował go, że jacyś mężowie mają przyjść do niego, a on ma się z nimi udać. Poszedł z nimi i Pan uczynił wspaniały cud w życiu pogan przez Piotra. Czasami tak bardzo jesteśmy związani przez jakieś szczególne przekonanie, że Duch Święty musi zrobić coś cudownego, aby to zmienić.

Zostałem kiedyś poproszony o wzięcie udziału w zamorskiej konferencji. W tym czasie mój stan finansowy był taki, że sam pomysł wydawał mi się śmieszny. Zaraz następnego dnia człowiek, którego spotkałem tylko jeden raz, poinformował mnie o tym wydarzeniu i zapytał mnie czy nie wybrałbym się tam, gdyby koszty mojej podróży zostały pokryte.
Odebrało mi mowę! Pan posłał posłańca, aby zmienić mój paradygmat, ponieważ wiedziałem, że nie mam wiary, aby myśleć, że to możliwe. Pan wiedział, że potrzebuję pomocy.

Czy potrzebujesz zmiany paradygmatu w jakiejś dziedzinie wiary?
Pan ciągle interweniuje w życie Swoich ludzi, nie bądź zdziwiony, jeśli Bóg zacznie zmieniać twój paradygmat, dając ci wizję lub przez posłańca, którego On wybierze.
aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.