TGIF_06.04.07 Nowe pokolenie

Today God Is First

Logo_TGIF2

Mów do Zorobabael, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana  Jozuego, syna Jhosadaka, i do całej reszty ludu:
Agg. 2:2

Zorobabel zarządzał Judą 60 lat po zniszczeniu wielkiej świątyni zbudowanej przez Salomona. Świątynia leżała w gruzach a Pan przemówił do proroka Aggeusza: Czy już czas dla was, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?  (Agg. 1:4). Bóg wzywał resztkę swego ludu do wyjścia z ich bezpiecznych miejsc i odnowili chwałę Bożego domu. To samo Bóg czyni dziś wśród pracujących zawodowo chrześcijan na całym świecie. Wzbudza resztkę wierzących, którzy będą osobiście przez Pana wybrani do tego, aby swoje zasoby, zdolności i doświadczenie  wykorzystali do wpływania na narody, które nie słyszały ewangelii Jezusa Chrystusa. Jedynym sposobem, aby ją usłyszeli jest sprowadzenie do ich kraju handlu przez chrześcijan pracujących zawodowo, ponieważ są to najbardziej zbliżone do normalnej pracy misjonarskiej rejony.

Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu! – mówi Pan. – Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu kraju! – mówi Pan. – Do dzieła, bo ja jestem z wami! – mówi Pan Zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się! (Agg.  2:4-5)

Resztkę pracujących zawodowo wierzących Bóg wzywa do zrozumienia tego, że muszą wyjść z Egiptu swojego byłego życia zawodowego. Egipt symbolizuje drogi świata. Reprezentuje pot i trud, to jest ciało. Ten nowy sposób jest demonstrowany przez pionierskiego ducha. Bóg wie, że potrzebna jest odwaga po to, aby przejść do tej rzeczywistości. Bóg zapewnia nas, że Jego Duch jest z każdym, kto szuka możliwości życia w rzeczywistości nadnaturalnej wiary.

Czy należysz do tej resztki własnoręcznie przez Boga wybranej? On powołał cię z Egiptu po to, abyś robił nadzwyczajne rzeczy dla Jego królestwa. Proś Boga dziś, aby pokazał ci w jaki sposób chce używać cię w miejscu pracy w tym roku. Następnie działaj i bądź mężny, cały ludu kraju!.

оптимизация для поисковых систем

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.