TGIF_05.07.07 Skuteczny przywódca

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza.
II Moj. 14:31

Co sprawia, że współczesny chrześcijański przywódca jest skuteczny? Jego zdolności? Jego komunikacyjne czy oratorskie umiejętności?
Boże spojrzenie na skutecznego przywódcę nie ma nic wspólnego z tymi cechami. Mogą one być częścią jego osobowości, niemniej główne cechy chrześcijańskiego przywódcy to jego integralność z Bogiem i posłuszeństwo wobec Niego; przez takiego lidera Bóg manifestuje Swoją moc. Mojżesz był skuteczny, ponieważ chciał wykonywać polecenia, które otrzymywał od Boga. Gdy tak robił, Bóg objawiał Swoją obecność w nim. Wynikiem było to, że ludzie szli za nim. Szli, ponieważ widzieli, że Bóg działa w tym mężu i przez niego. Postrzegali go jako kogoś wartego posłuszeństwa, ponieważ Boże namaszczenie było z nim.

Gdy ludzie będą widzieli moc Pana manifestującą się w twoim życiu, będą mieli zdrową bojaźń Pańską. Będą patrzeć na ciebie i mówić: „On ma coś, czego ja nie mam, a co jest warte dokładniejszego zbadania”. Twoim wyzwaniem jest szukać Pana z całego serca, a to skutkuje Bożą mocą manifestującą się w codziennym życiu. Gdy tak się dzieje, możesz spodziewać się, że inni ludzie będą przyciągani do tego, co w tobie będą widzieć. Dziś, problemem wielu chrześcijan jest to, że niechrześcijanie nie widzą niczego odmiennego w sposobie w jaki żyją i co motywowałoby niezbawionych do pragnienia ich wiary.

Czym różnisz się od swego bliźniego? Czy twoje przeżywanie Boga w widoczny sposób różni cię od sąsiada? Jeśli nie przeżywasz regularnych spotkań z Bogiem, to jest już czas na to, aby zapytać dlaczego nie. Nie żyjemy z dnia na dzień w poszukiwaniu kolejnego duchowego przeżycia, lecz powinniśmy oglądać produkty uboczne życia skupionego na Bogu, co się odzwierciedla w owocu Jego obecności w naszym życiu.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.