TGIF_05.07.07 Śmierć wykonuje prace w was

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym; doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych
2 Kor. 1:8-9

Czy przechodziłeś kiedyś przez bardzo trudny czas w życiu? Takie okresy powodują, że cenimy życie. Pozwalają nam doceniać proste rzeczy, które lekceważyliśmy przed kryzysem. Gdy zostajemy z takich czasów wyprowadzenia to tak, jakby na został podarowany nowy początek. Bardziej cenimy sobie wtedy to, co mieliśmy wcześniej i używamy tego dla Jego celów. Być może po raz pierwszy możemy utożsamić się z innymi, którzy znaleźli się podobnych okolicznościach.

Przypominam sobie u siebie postawę wyższości nad tymi, którzy przechodzili przez trudny kryzys finansowy. Ponieważ nigdy nie doświadczyłem w swym życiu czegoś takiego, pycha uniemożliwiała mi utożsamienie się z tymi ludźmi. Wtedy Pan sprowadził na mnie tą próbę. Bardzo wiele nauczyłem się wtedy, dowiedziałem się, że świat, a nawet często chrześcijanie traktują takich ludzi jak trędowatych. Podobnie jak ja sam wcześniej nie wiedzą, jak się do nich odnosić. Teraz, doceniam drobne rzeczy, których nigdy nie ceniłbym, gdyby nie ta próba. To doświadczenie nauczyło mnie większej zależności i wiary w dziedzinie zaopatrzenia w relację z Bogiem.

Gdy Bóg uśmierca jedną dziedzinę życia, wzbudza ją z martwych w inny, nowy sposób. Śmierć działa w nas, aby przynieść życie i nowe perspektywy. Ma to na celu pchnięcie nas do przodu w taką stronę, w którą nigdy nie ruszylibyśmy, gdyby nie te doświadczenie. Bóg wiem, jak wiele jest potrzeba w naszym życiu, aby osiągnąć nagrodę, która zarezerwował dla nas. To jest Jego strategiczne miłosierdzie, które motywuje Go do sprowadzania takich wydarzeń na nas. Naciskaj na Niego, ucz się od Niego i polegaj na Nim.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.