TGIF_07.04.07 Doświadczenia wiary

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.
1 Ptr 1:7

Jedną z wielkich tragedii chrześcijańskiego życia jest to, gdy nie wchodzimy na drogi zrodzonych z Ducha Świętego relacji z Bogiem i zostajemy z religią. Współcześnie wielu żyje mając intelektualną wiarę w Boga, lecz pozbawioną relacji, która oparta jest na dwukierunkowej komunikacji. Jest to największa możliwa tragedia. To jak posiadanie pięknego, nowego samochodu bez możliwości uruchomienia go z powodu braku paliwa. Nigdzie się nim nie dostaniesz, wygląda miło, lecz nie można się cieszyć jazdą. Piotr mówi nam tutaj, że dopóki nasza wiara nie zostanie wypróbowana jako prawdziwa, nigdy nie będziemy w stanie oddawać chwały, czci, uwielbienia Jezusowi, ponieważ wcześniej On nie będzie objawiony w naszym życiu. Jeden werset wcześniej Piotr pisze:  Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ” (1 Ptr. 1:6).

Celem prób jest wprowadzenie nas na taki poziom przeżywania Boga, którego inaczej nigdy nie osiągnęlibyśmy. Te „doświadczenia wiary” z Bogiem pozwalają nam sprawdzić z pierwszej ręki wierność Boga, Jego miłość i osobistą naturę. Jeśli nie jesteś w stanie przypomnieć sobie kilku przypadków, gdy Bóg spotkał się z tobą osobiście to jest taka możliwość, że twoja wiara nie przerodziła się dzięki działaniu Ducha Świętego w żywą relację z Bogiem. Łatwo jest paść ofiarą takiej relacji z Bogiem, która nigdy nie przeżywa Jego realnej obecności, a bazuje raczej wyłącznie na poznaniu. Jest to tragiczne miejsce pobytu.
Jeśli takie jest twoje chrześcijańskie doświadczenie to proś Boga dziś, aby stał się dla ciebie realny. Proś Go, aby pokazał ci swoją osobistą naturę i miłość; On tego pragnie. Ci, których powołał, znają Jego głos; On objawi siebie samego tym, którzy należą do Niego. Kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. (Jn. 14:21b).deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.