TGIF_06.10.07 Zrozumienie daru Bożego

Today God Is First

Logo_TGIF2

Lecz wy nie otrzymaliście ducha który jest ze świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyście wiedzieli, czym was Bóg łaskawie obdarzył
1 Kor. 2:12

Bóg pragnie, abyśmy wiedzieli, czym nas za darmo obdarzył. Jednym z zadań Ducha Świętego jest objawić nam Jego plany i cele dla nas. Mogą one być przez jakiś czas ukryte, lecz jeśli szukamy Pana z całego serca to możemy się dowiedzieć, czym nas obdarzył.

Jan Chrzciciel dobrze zrozumiał tę zasadę. Pytany, czy jest Mesjaszem, odpowiedział:
Nic nie może człowiek wziąć jeśli mu to nie jest dane z góry” (Jn. 3:27). Jan rozumiał swoją rolę w Królestwie Bożym, przyszedł po to, aby utorować drogę Mesjaszowi; sam nie był Mesjaszem. Jego służba na ziemi była bardzo krótka, a jednak Jezus opisał jego życie w taki sposób: „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on” (Mt. 11:11).

Gdy już zrozumiemy, co otrzymaliśmy od Boga, możemy swobodnie chodzić w naszym powołaniu. Niemniej jednak, jeśli zmagamy się z tym, aby chodzić w roli, której Pan nigdy nam nie dał, to wynikiem będzie niepowodzenie i upadek. Bóg chce ujawnić nam Jego plan przez Ducha Świętego. Wymaga to pragnienia szukania i zaakceptowania tego, co nam dał. Może to być coś zupełnie innego, niż to o czym myśleliśmy. Może wymagać pewnego dostosowania naszego życia do chodzenia Jego ścieżkami, lecz jak uczymy się na podstawie życia Jana Chrzciciela, posłuszeństwo wymaga uśmiercenia naszych własnych pragnień.

Poproś Pana, aby objawił ci, co od Niego łaskawie otrzymałeś. Módl się o to, abyś przyjął i uchwycił tylko te rzeczy, które w zamiarze Pana masz przyjąć i osiągnąć w życiu. Wtedy możesz być pewny, że twoje życie będzie napełnione znaczeniem i celem i możesz śmiało wyglądać w przyszłość w oczekiwaniu na to, że któregoś dnia usłyszysz te najważniejsze słowa:
Dobrze zrobione, Mój sługo dobry i wierny. раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.