TGIF_07.03.07 Coś większego niż ja

Today God Is First

Logo_TGIF2

Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia
Flp. 4:13

W XIII w. William Wallace stał się narzędziem użytym do uwolnienia Szkocji spod Angielskiej tyranii. Rządził wtedy bardzo zły król. Osobista tragedia Wallace’a spowodowała, że jego życie było poświęcone temu celowi. Początkowo chodziło o zemstę, lecz szybko zmieniła się na coś znacznie większego niż on sam ? wolność dla kraju. Kiedy rzucił ludowi wyzwanie do walki za ich wolność, odpowiedzieli, że przeciwnik jest zbyt silny, i że mogą zginąć na polach bitwy. Nie zgodzili się również walczyć za możnych, szlachtę i przywódców, którzy mieli interes w zdobywaniu dla siebie coraz więcej ziemi, niż wolności. Wallace odpowiedział: „Tak, możemy zginąć. Wcześniej czy później wszyscy umrzemy, lecz teraz umrzemy za coś, za co warto umrzeć. Po to, aby wasze dzieci i dzieci waszych dzieci mogły żyć w wolności”. Ta historia została spopularyzowana przez film Waleczne Serce (Sherman Oaks, California: Paramount Pictures, 1995).

Dziś okazuje się, że wielu chrześcijan pracujących zawodowo, żyjących w statycznej relacji z Bogiem, bardziej charakteryzuje się myśleniem „wszystko jak zawsze” niż życiem demonstrującym Bożą moc. Bardziej jesteśmy skupieni na tym, żeby sobie poprawić standard życia niż na rozwijaniu w naszym obszarze wpływów Królestwa Bożego. Gdy tak się dzieje, miliony umierają bez zbawczej łaski Chrystusa. Wielu innych chrześcijan umiera nigdy nie doświadczając wolności w Chrystusie, za którą zapłacił Swoją krwią. Bóg wzywa każdego z nas do tego, aby nasze życie miało wyższy cel niż my sami ? aby było to życie uzależnione od Jego łaski i mocy, aby osiągnąć to niewyobrażalne dla nas rzeczy. Taki jest Jego plan dla twojego życia. Apostoł Paweł modlił się o to, aby mógł w swym życiu doświadczać mocy zmartwychwstania. Ta moc będzie się przejawiać w twoim życiu, jeśli jego cel będzie wyższy niż ty sam.

Zapytaj Boga, co On chce osiągnąć przez twoje życie i uważaj siebie samego za już martwego, bez względu na konsekwencje jakie to za sobą przyniesie.

aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.