TGIF_07.09.07 Śmierć z powodu braku poznania

Today God Is First

Logo_TGIF2

I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do Skrzyni, i umarł tam przed Bogiem..
1 Krn. 13:10

Pewien mój biznesowy przyjaciel zwierzył mi się, że nie bardzo lubi czytać. Okazało się, że to dla niego trudna dyscyplina. Odpowiedziałem:
„Jeśli nie poświęcisz się na poznawanie tego, co jest w Bożym Słowie i postępowaniu według tego, nie będziesz znał i doświadczał Boga. Boże Słowo jest życiem dla naszych dusz. Ono dostarcza nam poznania, które nas prowadzi w życiu”. Prorok Ozeasz mówi nam:
„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach”
(Oz. 4:6).

Bóg dał nam Swoje Słowo, w którym są specyficzne prawa i zasady, których należy przestrzegać, jeśli chcemy przeżywać Jego błogosławieństwo. Król Dawid zapomniał o jednym z takich praw dotyczących arki.
„Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli” (Num. 4:15).
Przewozili arkę i Uzza niewinnie sięgnął ręką, aby podtrzymać arkę, lecz został natychmiast śmiertelnie ugodzony, gdy tylko dotknął arki Bożej. Czy Dawid znał to prawo, czy o nim całkowicie zapomniał. Czy Uzza znał je? Jeśli tak, dlaczego nie uwierzyli? Dawidowi wydawało się, że będzie w porządku przewieźć arkę tak, jak to Uzza robił. Mężczyzna stracił życie z powodu swojej arogancji.

Wielu pracujacych wierzących, których znam, lekko traktuje Słowo Boże. Wierzą, że mogą naruszać Je bez żadnych konsekwencji. To nieprawda; Pan stoi za Swoim Słowem. Może ono być życiem, lub przynieść śmierć. Gdy Bóg dostarcza poleceń, musimy ich przestrzegać. Wiedza to o Bogu zyskujemy zdrową bojaźń Pańską.
„I zląkł się Dawid Boga w tym dniu, i rzekł: Jakże mam sprowadzić do siebie Skrzynię Bożą?”
(1 Krn. 13:12).
Wszystkim na potrzebny jest pełen bojaźni szacunek dla Bożego Słowa, ponieważ naprawdę jest życiem, lub śmiercią.

Czy traktujesz Boże Słowo poważnie? Czy jest życiem, czy śmiercią dla ciebie. Czy karmisz się Jego Słowem codziennie, aby znać Go i Jego przepisy? Karm się tym poznaniem i bądź błogosławione przez Boga.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.