TGIF_09.04.07 Duch Izabel

Today God Is First

Logo_TGIF2

Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.
Obj. 2:20

Jednym z dominujących duchów sprzeciwiających się Królestwu Bożemu dziś jest duch Izebel. Dominuje nad wielu aspektami społecznymi włącznie z miejscami pracy i przemysłem rozrywkowym. W przeważającej części mieszka w kobietach, lecz nie zawsze jest to sprawa płci. Duch Izebel stara się zniszczyć prawdziwe uwielbienie, rodziny, moralność i Boże przywództwo. Sprowadza na manowce i psuje kościoły, stara się neutralizować działanie proroków, pastorów i innych przywódców.

Duch Izabel najlepiej jest widoczny w historii zagrabienia winnicy Nabota z 21 rozdziału Pierwszej Księgi Królewskiej. Król Achab zapragnął nabyć ziemię znajdującą się w pobliżu jego pałacu, lecz jej właściciel, Nabot, odmówił sprzedania. Gdy Izebel usłyszała o tym wprowadziła w zakłopotanie Achaba, mówiąc mu, że powinien się wstydzić tego, bo jest królem i ma prawo do każdej ziemi. Szybko uknuła spisek przeciwko Nabotowi, aby zdobyć tą ziemię dla króla, co prowadziło do zamordowania właściciela winnicy. Achab nic nie wiedział o spisku swej żony, lecz gdy pojawił się, aby objąć winnicę na własność, przyszedł prorok Eliasz i ogłosił sąd nad królem i jego żoną. W tym fragmencie Pisma widzimy, że Bóg całą odpowiedzialność za śmierć Nabota złożył na Achaba.

Ostatecznym celem Izebel zawsze jest kontrola. Izebel powoduje strach, walki, zniechęcenie. Często są obdarowanymi w naturalny sposób przywódcami; subtelni i zwodniczy, są pyszni, niezależni i buntowniczy. Izebel nie może funkcjonować bez Achaba, który pozwala jej na skuteczne i niekwestionowane działanie. Tacy Achabowie nie funkcjonują jako pobożni, pełni miłości liderzy, lecz raczej poddają się presji Izebel, często z powodu swego braku poczucia bezpieczeństwa i zgodnie z seksualnymi potrzebami.

Odpowiedzią pozwalającą na zniszczenie ducha Izebel dla człowieka poddanego jego wpływom jest prawdziwa pokuta, pokora i złamanie przed Bogiem. Osoba, która została przez tego ducha dotknięta musi zdecydowanie stanąć przeciwko seksualnemu wykorzystaniu przez niego.

Jeśli okaże się, że stajesz do walki naprzeciw tego ducha, proś Pana, aby dał ci rozeznanie i mądrość. Będzie konieczny post i modlitwa, aby wygrać tą bitwę. Mężczyźni nie powinni wykorzystywać tej wiedzy jako licencji na panowania czy kontrolowania kobiet, lecz rozumieć to, że jest to duch sprzeciwiający się Bożemu projektowi dwóch równych, lecz różnych ról przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.