TGIF_10.07.07 Chodzenie w namaszczeniu

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal.
1 Sam. 16:13

Czy Duch Pana odnowił twoje życie? Czy pamiętasz czas, gdy Boży Duch zaczął demonstrować Swoją moc przez ciebie? Dawid znał ten dzień, gdy Duch Pański zaczął szczególną pracę w nim. Ten Duch był inny od większości liderów. Zamiast poszukiwać mocy i kontroli, prowadził reagując na potrzebę. Zamiast być doskonałą osobą, uczył się na błędach i przyznawał się do nich wobec tych, których prowadził. Zamiast ufać swoim możliwościom, szukał mądrości, która pochodzi jedynie od Głównego Dowódcy. Dawid w ciągu wielu lat prowadzenia Izraela nigdy nie przegrał bitwy. Zawiódł Boga, grzesząc z Batszebą i licząc oddziały, lecz uczył się z tych upadków i musiał zapłacić za nie cenę. Niemniej, Boży Duch nigdy nie opuścił Dawida. Nigdy tego nie zrobił, ponieważ Dawid pragnął zachować miękkie serce wobec Boga, nawet wtedy, gdy upadał.

Bóg chce tego samego dla ciebie i dla mnie, lecz On nie dopuści do tego, aby Duch spoczął na nas, jeśli chcemy kontrolować (mieć wpływ – przyp. tłum.) wynik końcowy czy manipulować powodowani naszą potrzebą władzy. Słudzy-przywódcy wiedzą, że są wyłącznie narzędziami w ręku Mistrza. Nie cenią siebie samych więcej niż powinni. Serce Dawida całkowicie należało do Pana. Czy twoje serce jest całkowicie Pańskie, aby robić to, czego On pragnie?

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.