TGIF_13.07.07 Pokora w relacjach

Today God Is First 

Logo_TGIF2

…. wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
1 Ptr. 5:5b

Nigdy nie zapomnę tego, gdy po raz pierwszy odkryłem czym jest uczucie a było to na początku czwartej dekady mojego życia. Na pewno nie! – możesz pomyśleć. Tak, to prawda. Od tej pory, poznałem wielu mężczyzn ciągle żyjących w takim stanie. Potrzeba było starszego mentora, aby pomóc mi zrozumieć różnicę między informacją, a uczuciem. Żony są sfrustrowane mężami, ponieważ mężowie dzielą się informacjami, a nie swymi uczuciami, one zaś chcą wiedzieć, co się dzieje u nich w środku. Faktem jest, że większość mężczyzn nie została nauczona identyfikacji uczuć, a jeszcze mniej dzielenia się nimi. Czasami jest tak, że mężczyzna musi nauczyć się to robić, ponieważ nie jest to naturalna cecha. Jeśli dzielą się swymi uczuciami, społeczeństwo uważa ich za słabych. Żaden mężczyzna dobrowolnie nie chce być uznawany za słabeusza.

Aby stać się skutecznym przyjacielem czy przywódcą trzeba nauczyć się tego, jak być wrażliwym na innych i rozwinąć umiejętność dzielenia się uczuciami. Jest to bardzo ważny krok ku zostaniu prawdziwym człowiekiem, z którym inni mogą łączyć się emocjonalnie. Nie jest to łatwe do zrobienia jeśli rodzice nie nauczyli cię, jak się dzielić emocjonalnym życiem z innymi. Emocjonalna wrażliwość jest szczególnie trudna dla mężczyzn. Autor: Dr. Larry Crabb states,

Mężczyźni, którzy jako chłopcy byli lekceważeni przez ojców, często są odlegli od swoich własnych dzieci. Grzech ojców są przekazywane dzieciom, często przez dynamikę samo-ochrony. Ponieważ lekceważenie rani, pojawiają się pytania o wartość własną dla innych. Aby więc uniknąć ostrza dalszego odrzucenia, nie chcemy ukazywać tej części nas samych, o którą obawiamy się, że może zostać ponownie przyjęta z obojętnością. Gdy nasze podejście do życia bardziej kręci się wokół dyscypliny, oddania i poznania [czego uczą nas greckie wpływy] lecz unika uczucia zranienia niezaspokojonych tęsknot, które wynikają z braku głębszych relacji, to wysiłki zmierzające do kochania będą bardziej naznaczone wymaganiami działania niż pasją uwalniania. Będziemy znani jako ludzie, na których można polegać, lecz nie zaangażowani; uczciwi przyjaciele będą zauważać, że cieszą się z naszej obecności, lecz mają problemy ze zbliżeniem się. Nawet najlepsi przyjaciele (włączając w to małżonki) będą odczuwać wokół nas jakąś ochronę, pewne napięcie i niejasny dystans. Nie jest niczym niezwykłym wśród chrześcijańskich liderów, że nie mają rzeczywistych przyjaciół [Larry Crabb, Inside Out (Colorado Springs, Colorado:Navpress, n.d.), 98-99.]

Jeśli to opisuje ciebie, dlaczego nie zacząć nowej podróży przez otwarcie swego życia na innych w taki sposób, aby mogli oni zobaczyć, kim naprawdę jesteś? Może to być na początku przerażające, lecz w miarę jak będziesz wzrastał w tej dziedzinie, znajdziesz tam nowy obszar życiowej wolności. Wtedy inni będą gotowi przyłączyć się do ciebie.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.