TGIF_14.07.07 Uczynki ciała

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo.
V Moj. 8:17

Wszyscy słyszeliśmy, jak ktoś o kimś mówi, że: „On sobie świetnie sam daje radę”. O co chodzi w tym powiedzeniu? Czy mówi się przez to, że taki człowiek zdobył swoje powodzenie dzięki ciężkiej pracy i w pocie czoła? Wiele osób osiąga sukcesy przez uczciwą pracę, lecz jest takie niebezpieczeństwo grożące każdemu z nas, kto zdobył przez pracę znaczenie, a jest to wiara w, że zostało to osiągnięte dzięki naszym własnym wysiłkom bez Bożej łaski i miłosierdzia. Jeśli żyjemy w takim przekonaniu, przyznajemy, że mamy pewne prawa i przywileje z powodu tej pozycji, którą zdobyliśmy i czujemy, że na to zasługujemy.

Brat syna marnotrawnego, które nie chciał brać udziału w uroczystości powitania powrotu samowolnego syna, był człowiekiem, który czuł, że zdobył sobie pewne prawa. Uważał siebie za kogoś, kto był wierny swoim obowiązkom i zasłużył na większą uwagę. Nie mógł ocenić upadku swego brata i bólu popadnięcia w grzeszne życie, ponieważ, jak sam uważał, nigdy nie upadł. Ta pycha uniemożliwiała mu przeżycie prawdziwej Bożej łaski. W taki właśnie sposób rozwija się u wierzących legalizm. Przeradza się w zimne serce i niewrażliwe postawy wobec innych, którzy mogli potknąć się w życiu. Ten sam brat nie rozumiał również funkcjonowania miłości ojca poza uczynkami, ponieważ czuł, że zdobył akceptację wyłącznie wykonując swoją pracę.

Czy czujesz Bożą akceptację, bez względu na to, co robisz? Czy nie postrzegałeś swoich uczynków w błędny sposób, jako czegoś, co tylko ty osiągnąłeś. To są pola minowe każdego z nas, działających w biznesie i musimy być tego świadomi. Bóg obdarował nas, abyśmy osiągali wszystko przez Jego łaskę, a nie przez nasze uczynki.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.