TGIF_16.03.07 Śmierć i narodziny wizji

Today God Is First

Logo_TGIF2

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
Jn. 12:24

Niemal każda znacząca sprawa, której Bóg pozwala zrodzić się, musi najpierw umrzeć, zanim nastąpi jej wypełnienie według Jego wykonania. Abraham miał wizję, w której został ojcem wielkiego narodu (narodziny). Sara była niepłodna i zbyt podeszła w latach, aby mieć dziecko (śmierć). Bóg dał Abrahamowi i Sarze syna w ich starości i Abraham stał się ojcem wielkiego narodu (wypełnienie). Józef miał wizję, w której był wielkim liderem i wielu skłaniało się przed nim (narodziny). Jego bracia sprzedali go handlarzom i został niewolnikiem. Później został fałszywie oskarżony i spędził wiele lat w więzieniu (śmierć). Bóg pozwolił zinterpretować Józefowi sny piekarza i podczaszego króla, dzięki czemu został władcą całej ziemi (wypełnienie). Mojżesz miał wizję wyprowadzenia ludu z niewoli egipskiej (narodziny). Faraon jak i pobratymcy Mojżesza wygnali go po pierwszej próbie uwolnienia (śmierć). Bóg dał Mojżeszowi znaki i cuda, aby przekonać faraona do uwolnienia Izraelitów i wyprowadzenia ich z Egiptu do Ziemi Obiecanej (wypełnienie). Uczniowie mieli wizję ustanowienia Królestwa Bożego z Jezusem (narodziny). Dokładnie ci sami przyszli, aby Go zabić a pozostali widzieli go złożonego w grobie (śmierć). Bóg wzbudził Jezusa z martwych a uczniowie czynili wielkie cuda, dopóki ewangelia była głoszona i rozchodziła się po całym świecie (wypełnienie).

Ziarno pszeniczne ma „wizję” reprodukcji samego siebie i wydania wielu ziaren (narodziny). Ono obumiera w glebie (śmierć). Żniwo wyrasta z samego procesu „umierania” w ziemi (wypełnienie). Czy Bóg dał ci wizję, która jeszcze nie wypełniła się? Jeśli ta wizja była zrodzona z Boga to on wzbudzi ją na Swój własny sposób.

Nie próbuj robić tego samemu i o własnych siłach. Podobnie jak w przypadku Mojżesza, który chciał wypełnić wizję uwolnienia Hebrajczyków, zabijając Egipcjanina, taka akcja może tylko doprowadzić do niepowodzenia. Czekaj na Twojego niebieskiego Ojca, aby ją wypełnił, wtedy będziesz wiedział, że to była Jego wizja, i że ją wypełnił w taki sposób, jak tylko On może zrobić.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.