TGIF_18.03.07 Rozpoznawanie dzieła Bożego

Today God Is First

Logo_TGIF2

Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanballata, a również prorokini Nadii i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie nastraszyć.
Neh. 6:14

Nehemiasz zdecydował odbudować zniszczone mury Jeruzalemu. Wśród Persów piastował wysokie stanowisko, które można by porównać dziś do szefa gabinetu w naszym rządzie. Mąż ten płakał nad zniszczeniami miasta i pokutował za grzechy swego pokolenia i pokoleń wcześniejszych, które doprowadziły do upadku Jerozolimy. Na te wieści zareagował próbą zwolnienia się u swego przełożonego właśnie w celu odbudowy murów. Tobiasz i Sanballat sprzeciwiali się działaniom Nehemiasza podobnie jak prorokinii Noadia oraz inni prorocy. Byli to religijni i politycznie przywódcy tamtych czasów. Starali się zakłócić jego pracę i sprzeciwiali się mu.

Za każdym razem, gdy Bóg wykonuje jakieś nowe dzieła spotyka się ono z oporem tych, którzy stanowią religijną społeczność a czasami nawet wśród tych, od których należałoby się spodziewać wsparcia. Na ten sam opór trafił Jezus w czasie swojej ziemskiej służby, tak samo dzieje sie i dziś. Zawsze, gdy Bóg zaczyna wykonywać jakieś dzieło, które nie da się łatwo wyjaśnić w oparciu o nasze doświadczenia, wielu błądzi przypuszczając, że to nie jest z Boga. Ci sami ludzie, którzy powinni uchwycić się tego dzieła i zachęcać do niego, stają się źródłem sceptycyzmu i opozycji. Bóg mówi nam, że Jego drogi to nie nasze drogi, On czyni różne rzeczy znacznie poza możliwościami naszego ograniczonego umysłu.

Zanim będziesz kuszony do krytykowania czy sprzeciwiania się czemuś, co wygląda inaczej od twoich minionych doświadczeń, proś Pana o mądrość i rozeznanie. Zbadaj to, dlaczego mogłeś być kuszony do sprzeciwiania się. Pana nie da się zaszufladkować. On lubi robić różne rzeczy w taki sposób, który nie pasuje do naszych poprzednich paradygmatów.

основы сео продвижения

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.