TGIF_18.07.07 Niograniczone możliwości

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Flp. 4:13

Co może Bóg chcieć dokonać przez twoje życie? Jako wierzący pracujący zawodowo, możesz mieć największy wkład do społeczeństwa. Tak było w przypadku Cyrusa McCormick, urodzonego w 1809 roku.
Wychowany na farmie przez ojca wynalazcę, sam starał się wynaleźć mechaniczną żniwiarkę do zbioru zbóż. Próby podjęte przez jego ojca zawodziły, aż do chwili, gdy Cyrus osiągnął wiek 22 lat i wynalazł działającą maszynę. McCormick musiał pokonać pokonać różne komplikacje w tym utratę patentu w 14 lat po dokonaniu wynalazku. To otworzyło drogę do wyścigu konkurencji.
W roku 1837 przyszło bankructwo związane z paniką bankową, jaka wybuchła tego roku. Niemniej, te trudności nie powstrzymały McCormick’a od osiągnięcie swoich celów. Rozszerzył działalność starając się sprzedać swoją maszynę europejskim farmerom w 1851 roku. Wraz z tym przyszła cześć rekompensująca brak uznania i chwała od jego amerykańskich kolegów. Do roku 1856 były nie tylko jedyną światową postacią, lecz jego fabryka produkowała ponad 4000 maszyn rocznie.

McCormick był oddanym wierzącym, żył w tym samym czasie co D.L.Moody i dał 10.000$, aby Moody mógł uruchomić Chicagowski oddział YMCA w 1869 (Związek Młodzieży Chrześcijańskiej). Ten budynek spłonął wraz z jego fabryką w 1871. W tym czasie McCormick miał 60 lat i był na tyle bogaty, aby przejść na emeryturę. Przed śmiercią w 1884 roku dał 100.000$ na pomoc Biblijnemu Instytutowi Moodiego.
Jego syn, Cyrus Jr., miał stać się pierwszym przewodniczącym rady tej szkoły. Cyrus McCormick był oddanym chrześcijaninem, który przekazał swoją wiarę synowi. Ten ostatni spotkał się później z J. Pierpoint Morganem, aby zostać pierwszym prezesem połączonych firm produkujących maszyny żniwne, sławnej International Harvester Corporation. [John Woodbridge, ed., More Than Conquerors (Chicago, Illinois: Moody Press, 1992), 328-331.]

Co Bóg może chcieć osiągnąć przez twoje życie?     Z pewnością, ty możesz dokonać wszystkiego przez Chrystusa, który cię wzmacnia.

рассчитать стоимость продвижения сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.