TGIF_18.07.07 Wierność powołaniu

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: Słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.
2 Krn. 15:2

Asa był królem Judy w latach 912-872 przed Chrystusem. Rządził 41 lat i był znany jako dobry król, który służył Panu z wielką pasją. Zreformował w kraju wiele. Zniszczył bałwochwalczą cześć dla obcych bożków; usunął nierządników świątynnych, a nawet odsunął swoją własną matkę od sprawowania władzy, ponieważ czciła bałwany. Pismo mówi nam, że dopóki szukał Pana, Pan błogosławił jego panowanie. Niemniej, nie był całkowicie wierny swemu powołaniu. Przyszedł taki czas w jego życiu, gdy zdecydował, że nie będzie już dłużej ufał Bogu Izraela. Stracił przekonanie co do Boga jako wybawiciela. Prorok Chanani przyszedł do Asy i poinformował go, że Boże błogosławieństwo nie będzie już spoczywać na jego życiu, z powodu bezbożnego przymierza jakie zawarł.

Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim; lecz w tym postąpiłeś głupio, toteż odtąd będziesz miał ciągłe wojny. (2 Krn. 16:8-9).

Nie ma żadnej gwarancji, że jeśli dobrze zaczynamy, dobrze również skończymy i życie Asy mówi nam o tym. Wyłącznie dzięki łasce Bożej możemy być wierni naszemu powołaniu. Każdy z nas ma możliwość odpaść od Boga.

Módl się, aby Bóg zachował cię w wierności celom, jakie ma dla twojego życia. On wzmacnia tych, których serca są całkowicie Jemu oddane.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *