TGIF_19.05.07 Sprzedawanie pierworództwa

Today God Is First

Logo_TGIF2

Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem.
I Moj. 25:34

Ezaw był bratem Jakuba. Pewnego dnia przyszedł z polowania, był głodny i zmęczony. Jakub przygotowywał jakieś jedzenie i Ezaw poprosił go o jedną porcję, a ten wykorzystał to do wynegocjowania czegoś nie do pomyślenia – rodzinnego pierworództwa. Dlaczego Ezaw tak łatwo się go pozbył? Ponieważ nie rozumiał jego znaczenia. Każdego dnia niezliczone ilości mężczyzn i kobiet wymieniają swoje pierworództwo na światowe dobra, ponieważ widzą to, co świat ma im do zaoferowania, jako coś bardziej wartościowego niż to, co może zaoferować Bóg.

Nie zawsze jest to ich wina. Szatan zaślepia umysły i serca mężczyzn i kobiet przez liczne stulecia. On nie chce, aby ktokolwiek wiedział o tym, jaka ogromna kopalnia złota czeka na nich zarówno tutaj, jak i w Niebie. Szatan uniemożliwia dostrzeżenie im rzeczywistej wartości ich własnego, boskiego
dziedzictwa.

Twoją rolą jako pracującego zawodowo wierzącego jest być kluczem, który otwiera to więzienie, trzymające wielu w niewoli. Możesz być tym, który ujawni prawdę, umożliwiającą im wejście do dziedzictwa, które Bóg pragnie im dać. Módl się o to, aby Bóg pozwolił ci zobaczyć niezbawioną osobę, którą spotykasz, jako kogoś, kto potrzebuje klucza, który ty trzymasz w ręce. Wtedy również ty dodasz coś do twojego własnego dziedzictwa trzymanego dla ciebie w Niebie.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *