TGIF_19.11.07 Prowadzeni przez Ducha

Today God Is First

Logo_TGIF2

Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
Rzm. 8:13-14

Jozue i Kaleb zostali opisani w Piśmie jako mężczyźni, którzy mieli innego ducha. Należeli oni do grupy 12 szpiegów wysłanych do Ziemi Obiecanej, aby rozpoznać czy można ją przejąć, tak jak obiecał to Bóg. Pozostałych dziesięciu przekazało negatywne informacje, które wywołały w ludziach strach, co ostatecznie doprowadziło do buntu, a to z kolei, do tego, że całe jedno pokolenie wyginęło na pustyni. Jozue i Kaleb byli jedynymi mężami prowadzonymi przez Ducha Świętego, a nie przez ducha strachu. Byli też jedynymi z tego pokolenia, którzy weszli do Ziemi Obiecanej.

Czy jesteś prowadzony przez Ducha? Ten powyższy werset mówi nam, że ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi.
Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. (Num. 14:24).

Kaleb był człowiekiem, którego prowadził Duch Święty zgodnie z Rzm. 8:14!
Wielu z nas nie weszło do naszej Ziemi Obiecanej, ponieważ nie poddaliśmy się prowadzeniu Ducha Świętego, a raczej prowadził nas duch strachu. Strach uniemożliwia wypełnienie się Bożych obietnic. Bóg zarezerwował dla nas dziedzictwo, które jest nadzwyczajnie dobre. Bóg opisał Ziemię Obiecaną jako krainę mlekiem i miodem płynącą. Nasza własna Ziemia Obiecana jest taka sama, lecz to Ducha Boży musi cie prowadzić, abyś do niej mógł wejść. Nie może to być strach, rozum czy analizowanie, a nawet umiejętność. To Duch musi cię prowadzić.

Zdecyduj się na to, że będziesz mężem/niewiastą żyjącym zgodnie z Rzm. 8:14, a wtedy wejdziesz do ziemi, którą Bóg obiecał tobie.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.