TGIF_20.04.07 Nieproduktywny gniew

Today God Is First

Logo_TGIF2

Nie bądź porywczy w swym duchu, bo gniew mieszka w piersi głupców.
Kazn. 7:9

Każdego dnia napotykamy na sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do  spotykania się z innymi ludźmi czy to w biurze, domu, czy w publicznych miejscach. Czy przypominasz sobie ostatni raz, gdy ktoś zajechał ci drogę czy zmusił do czekania, bo nie mógł uruchomić silnika? Być może twój pracodawca zrobił coś, co było całkowicie niesłuszne. Gniew może pojawiać się w wyniku wielu sytuacji.

Pewien przyjaciel powiedział mi, że gniew jest jak lampka kontrolna na desce  rozdzielczej samochodu. Sygnalizuje ona, że coś się dzieje pod maską i powinniśmy  poświęcić chwilę, aby sprawdzić gdzie jest problem. Gniew może być przypisany  kilku źródłom. Po pierwsze: mamy tendencję do wpadania w gniew, gdy  tracimy kontrolę na okolicznościami, co do których mieliśmy określone  oczekiwania, które nie zostały spełnione. Źródłem takiego gniewu  jest zarówno strach jak i ochrona praw osobistych. Widzisz, gdy wierzymy,  że mamy do czegoś prawo to nie dajemy Panu zgody na to, żeby wynik końcowy  był inny niż to, czego chcemy. Jeśli jest rzeczywiście inny od naszych oczekiwań,  pobudza to gniew.
Na przykład, jeśli ktoś nie dostarczył z powodów niezależnych od niego czegoś ważnego to możesz zareagować gniewem. Źródłem takiego gniewu jest obawa o to, co może się stać tobie czy też, co może to mówić  o twoich zdolnościach zarządzania projektem. Już nie kontrolujesz okoliczności  i to wzbudza strach w tobie.

Gdy następnym razem wpadniesz w gniew, pytaj Pana, jakie jest jego źródło.  Czy Pan dopuścił ten upadek, abyś mógł zobaczyć, co jest „pod maską”?  Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości  i powściągliwości (2 Tym.1:7).
Zrezygnuj ze swoich praw do oczekiwania na to, czego Bóg nigdy ci  nie dał. Odkryjesz nowa wolność w Chrystusie, jakiej nigdy dotąd nie miałeś. 
deeo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.