TGIF_22.04.07 Słuchanie Jego głosu

Today God Is First

Logo_TGIF2

Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
Jn. 8:47

Jezus powiedział, że kluczem do słyszenia Bożego głosu jest przede wszystkim bycie jednym z Jego dzieci. Jedną z wielkich tajemnic wszechświata rzucającą wyzwanie mojemu logicznemu umysłowi, jest to w jaki sposób Bóg może komunikować się równocześnie z sześcioma milionami ludzi na całym świecie. Jest to jedna z tych tajemnic, które muszę odłożyć na bok, ponieważ mój „dysk” zepsuł by się, gdybym miał wyjaśnić i zrozumieć to zanim uwierzę i zaufam Mu. To trochę tak, jakby Bóg umieszczał w każdym człowieku komputerowy chip i gdy umieszczamy zaufanie i wiarę w Nim, wtedy uruchamia się – zaczynamy się z Nim porozumiewać. Jezus mówi, że jeśli jesteśmy Jego dziećmi to jesteśmy zdolni do tego, aby słyszeć Boży głos. Dalej wyjaśnia tą relację w przypowieści:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i  wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają  jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych (Jn 10:1-5).

Pasterz zawsze reprezentuje Chrystusa a owce – Boże dzieci. Ten fragment mówi nam o tym, że Pasterz porozumiewa się ze Swoimi Dziećmi. Zostaliśmy imiennie wezwani i możemy słyszeć głos naszego Pasterze. Jest jeszcze jeden pocieszający aspekt tej relacji: Pasterz idzie przed owcami i przygotowuje drogę. Jezus już przeszedł przed nami, aby przygotować dla nas drogę. Znajomość Pasterza i Jego głosu pozwala nam mieć pewność, że nie zostaniemy wprowadzeni w błąd przez głos innego pasterza. Owca zna Jego głos. Tylko wtedy, gdy jesteśmy głusi, możemy pomylić Jego głos z innym i podążać za innym głosem. Grzech powoduje zakłócenia w naszej komunikacji z Pasterzem.

Upewnij się, że nie ma żadnych zakłóceń (grzechu) w komunikacji, aby Pasterz mógł prowadzić cię i szedł przed tobą. W końcu, zakłócenia mogą spowodować, że przestaniemy słyszeć głos Pasterza. Gdy owca  zaplącze się w ogrodzeniu lub wędruje gdzieś, może pójść za daleko, aby słyszeć głos Pasterze. Musimy pozostawać w bezpośredniej bliskości Pasterza, aby Go słyszeć. Trwaj blisko Pana dziś. Słuchaj i postępuj za Nim. On chce cię prowadzić.

оптимизация поисковые системы продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *