TGIF_22.05.07 Przygotowania do wyjścia

Today God Is First

Logo_TGIF2

Tak to mąż ów wzbogacił się ogromnie, miał liczne trzody i miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły.
1 Moj. 30:43

Jakub opuścił rodzinną ziemię, gdy zniszczył relację ze swym bratem, Ezawem, kradnąc mu rodzinne błogosławieństwo. Odszedł do pracy u swego wuja Labana, gdzie przeżył 20 lat. W końcu nadszedł czas odejścia, lecz miał żadnego przybytku po tych latach służenia wujowi. Laban wykorzystywał go w każdy możliwy sposób (w pewnym sensie Jakub zbierał żniwo tego, co zasiewał przez całe swoje życie jako manipulator i kontroler). Niemniej jednak, Boża ręka spoczywała na Jakubie i Pan miał swoje plany błogosławienia go. Jednak problemem Jakuba było to, że nie miał żadnych własnych zasobów.
Aby zacząć życie na własną rękę musiał cokolwiek posiadać. W tamtych czasach takimi zasobami często były duże stada zwierząt. Bóg dał Jakubowi sen, w którym ten zobaczył strategię tworzenia bogactwa dzięki rozmnażaniu owiec. Pomimo, że Laban usiłował udaremnić wysiłki Jakuba, Bóg pokonywał zło w Labanie i dawał powodzenie Jakubowi.

Z tej historii pozostaje dla nas wiele ważnych lekcji. Po pierwsze: jeśli Bóg zdecyduje, że jest czas na twoje przejście ku większemu Jego powołaniu, to On jest w stanie zaopatrzyć cię w odpowiednie zasoby, których twoje powołanie będzie wymagało. Bóg dał Jakubowi sen, w którym pokazał mu strategię zdobycia bogactwa, jakiej wcześniej nikt nigdy nie wykorzystał do tego celu. To całkowicie Boża ręka, było to twórcze, nowe. Bóg powołał Jakuba, aby odszedł po 20 latach wiernego życia i służby u Labana. Nauczył się żyć pod autorytetem i służyć wiernie Labanowi, pomimo świadomości, że jest wykorzystywany.

Bóg zrobi to samo dla ciebie i dla mnie. Niemniej jest tutaj słowo ostrzeżenia: bądź pewny tego, że owa strategia jest z góry, a nie pochodzi z własnych wysiłków. Dla większości wierzących biznesmenów i pracowników zawodowych trudnością jest nauczenie się rozeznawania różnicy między strategią zrodzoną z Boga, a strategią własnych wysiłków.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.