Kto obejmie duchowe wakaty?

Jonas Clark

Kto zapełni miejsca rządzących władz?

Mojżesz, sługa mój umarł. (Joz 1:2).

Pan przemówił tymi słowami do Jozuego tysiace lat temu, gdy wezwał młodego wojownika, aby zaprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Te słowa znaczyły duchową zmianę w czasach Jozuego i Kaleba.

Tysiące lat później wraz ze śmiercią Lestera Sumralla, Kennetha Hagina Sr. Dereka Pricnca, Bill Brighta, Johna Osteena i Jerry Falwella zachodzi inna zmiana. Ciało Chrystusa ogromnie korzystało z niezachwianej wiary w Boga, proroczego kierownictwa i pobożnego napominania tych mężów, których udzielali przez wiele dziesięcioleci Kościołowi. Każdy z tych mężów był apostołem wiary, który zajmował pozycję rządzącego autorytetu w Ciele Chrystusa. Ci namaszczeni przywódcy ukończyli swój bieg i poszli zbierać swoje nagrody z Panem Jezusem Chrystusem. Będzie oczywiście brakować ich w ten naturalnej obecności, lecz jest coś więcej: wraz z odejściem tych generałów pozostały niezajęte miejsca duchowego autorytetu. Duch Święty mówi wielu z nas to samo: „Są wakaty w duchu”. Gdzie są ludzie pokroju Jozuegoi Kaleba z tego pokolenia? Kto zajmie tej wolne miejsca w duchu?

Bóg przygotowuje liderów w pustynnych miejscach już teraz, aby zajęli te wakaty pozostawione przez naszych przodków; liderów o jakich świat jeszcze nie słyszał; liderów, którzy nigdy jeszcze nie byli w telewizji czy w studio radiowym, nie byli dotąd wymieniani na stronach popularnych chrześcijańskich periodyków. Bóg jest gotowy wprowadzić to nowe pokolenie przywódców do Ciała Chrystusa. Podobnie jak Jan Chrzciciel, to nowe pokolenie przywódców jest ukryte na pustyni dopóki nie nadejdzie czas ich wypuszczenia. Będą to mężczyźni i kobiety wielkiej wewnętrznej spójności, wiary, wizji i apostolskiej wytrzymałości, którzy nie pójdą na kompromisy z religią, lecz będą płonąć pragnieniem pójścia z ewangelią do narodów. W miarę jak będą prezentować wzrastającą Jego władzę w Kościele, będą nieśli potężną żarliwość o wieczny cel Kościoła.


Gdy umarł Mojżesz, Bóg powiedział do Jozuego tak:
Mojżesz, sługa mój umarł. Teraz więc wstań, przeprawsię tu przez ten Jordan, weź Ziemię Obiecaną

Mojżesz był wielkim przywódcą, zaprowadził Boży lud na skraj Ziemi Obiecanej. O ile Izraelici mogli zobaczyć ją, to Jozue i Kaleb – mężczyźni o innym duchu – których Bóg używał, przeprowadzili lud przez walki do ich posiadłości. Czy jest to proroczy typ, czy cień tego, gdzie jesteśmy dziś? Czy są prawdziwe przywódcze wakaty w duchu oczekujące na zapełnienie? Czy ty jesteś częścią nowego pokolenia liderów, których Bóg wzbudza, aby je zajęli? Nowe pokolenie kocha Jezusa, lecz ma całkowicie dość martwej religii, jest znudzone 'kościołem jak zwykle’, czują, że nie pasują tutaj i są gotowi na pójście za zmianami.

Kościół znajduje się w czasie duchowej przemiany od kilkunastu lat. Wygląda to tak, jakbyśmy zostali złapani między poruszeniami Bożymi. Każde poruszenie Boże miało czas przygotowania i swoje kamienie węgielne prowadzące do czegoś większego. Potrzebowaliśmy Wielkiej Reformacji, potrzebowaliśmy Ruchu Uświęcenia, potrzebowaliśmy Ruchu Wiary. Teraz jest czas na Ruch Apostolski. Kościół przeżywa obecnie odnowienie apostolskiej łaski. Wraz z tą łaską nadchodzi większa odwaga, determinacja, świeże pragnienie naciskania na to, co należy do każdego wierzącego. Słowa takie jak: objawienie, budowa, kościół, autorytet, rząd, zespoły, wyposażenie i posłanie będą coraz bardziej powszechne. Współczesne przykłady wyposażonych wierzących posyłanych w zespołach z silnych kościołów lokalnych będą odzwierciedlać to, co napisano w Dziejach Apostolskich.

Wraz z tym uwolnieniem apostolskiej łaski idzie również wyzwanie co do kierunku służby, ról, funkcji i struktur służby. Oczywiście, jest w tym i łaska koniczna do wypełnienia duchowych wakatów pozostawionych przez tych, którzy byli pionierami przed nami. Nowe pokolenie wierzących będzie ogromnie tęsknić za tymi wielkimi generałami, którzy pozostawili Ziemię za sobą, lecz oni będą cieszyć się zrozumieniem tego, co tamci zrodzili na taki właśnie czas jak ten i z determinacją nastawią swoje serca na naciskanie ku wielkiej Przyczynie jaką jest Jezus Chrystus.

Jezus ogłosił, że On przygotuje Sobie wspaniały kościół bez zmazy czy skazy.

Największe dni kościoła leża jeszcze przed nam
i.

W przypadku każdej naturalnej śmierci pozostają materialne bogactwa. Kto odziedziczy duchowe bogactwo udzielone wczoraj, aby zabrać Kościół ku chwalebnej przyszłości? Kto wypełni te miejsca rządzącej władzy? Kto zajmie wakaty w duchu?


Bóg czeka na to, aby wzbudzić pokolenie Jozuego XXI wieku.


© by Jonas Clark

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.