TGIF_23.09.07 Nieodwołalne powołanie

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ponieważ nieodwołalne są dary i powołanie Boże
Rzm. 11:29

Jest niebezpiecznie uzależniać swoje powołanie i zawód od kogokolwiek poza Bogiem, który wzywa nas do osobistej więzi z Nim. Jest to nasze najważniejsze powołanie i to z tej więzi wynikają nasze „fizyczne” powołania. Aby pracować jako nauczyciel, makler giełdowy, pielęgniarka, pastor czy w jakimkolwiek innym zawodzie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że gdy On nas powołuje, to zmiana zawodu nigdy nie powoduje zmiany Jego powołania. Jest to wtedy po prostu zwykła zmiana krajobrazu tego powołania. To właśnie dlatego niebezpiecznie jest utożsamiać nasze cele i powołanie zbyt ściśle z pracą. Jeśli jako powołanie określimy wyłącznie naszą pracę, wpadamy w pułapkę uwięzienia swej tożsamości w zawodzie. To wywołuje wzmożenie aspiracji, dlatego że wzrasta zapotrzebowania na wyższe docenianie siebie samego przez to, co robimy. 0 Os Guinness, autor książki „The Call” (Powołanie), opisuje wielkiego artystę P.Picasso, który wpadł w tę pułapkę:

„Gdy człowiek wie jak coś robić – Pablo Picasso powiedział przyjacielowi – to przestaje być człowiekiem, gdy przestaje to robić” – czyli staje się człowiekiem sztucznie napędzanym.

Dar (Picassa), z którego raz zrobiono bałwana utrzymywał go już później w niewoli. Każde puste płótno stawało się afrontem dla jego kreatywności. Jak człowiek całkowicie uzależniony uczynił pracę źródłem swojej satysfakcji tylko po to, aby się okazało, że jej w pracy nie znalazł. „Tylko jedna myśl towarzyszyła mi w życiu: Praca” – powiedział pod koniec swojego życia, gdy ani rodzina, ani przyjaciele nie mogli mu pomóc w znalezieniu odpoczynku. [Os Guiness, The Call (Nashville, Tennessee: Word Publishing, 1998), 242.]

Co się dzieje, gdy tracisz swoją pracę? Czy tracisz równocześnie swoje powołanie? Czy tracisz swoją tożsamość? Czy tracisz sens dobrego istnienia? Nie. Powołania ma w sobie różne stopnie i doświadczenia życiowe. Zakłócenia zawodowe są dla Boga ważnym polem doświadczalnym, które służą wypełnieniu wszystkich aspektów twojego życiowego powołania.

Ufaj swojemu Bogu, który mówi, że twoje powołanie jest nieodwołalne i że wszystko pochodzi od Niego.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.