TGIF_24.09.07 Posłańcy Boży

Today God Is First

Logo_TGIF2

Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom.
Amos 3:7

„Zostałeś powołany do uwolnienia wierzących pracowników od życia Ezawa”. Te słowa zostały powiedziane do mnie wiele lat temu przez kogoś, kogo posłał Bóg. Akurat znajdowałem się w samym środku zmagań nad zrozumieniem pewnych katastroficznych wydarzeń, które wstrząsnęły moim światem. Lata później, mogłem zobaczyć to, że Bóg dał tej osobie nadnaturalne wejrzenie, które objawiło Boże powołanie nad moim życiem.

Bóg nadal używa proroków, aby ujawniać Swoje plany wobec życia swoich ludzi. Widziałem to wielokrotnie udowodnione w Piśmie. To tak jakby Bóg posyłał Swoich „skautów”, aby informowali Jego sługi o tym, co usłyszeli od Niego. Czasami robi tak, dlatego że wie o pewnych wydarzeniach, które wymagają takich zmian w osobistym życiu i On chce zapewnić tych ludzi o Swojej miłości do nich. Doświadczam tego rodzaju działania Pana przeze mnie wobec innych wierzących. Bóg zrobił tak w życiu Mojżesza, gdy przyszedł do niego w płonącym krzaku, aby objawić Swoje zamiary wobec ludu Izraelskiego i powołanie Mojżesza do tego, aby ich wyprowadził na wolność.

Czy Bóg postawił kogoś na twojej drodze, aby przekazał jakie są Boże plany wobec ciebie? Czy masz duchowe uszy i oczy tak wrażliwe, abyś wiedział kim są posłańcy Boży? Eliasz miał sługę, który nie miał duchowo wrażliwych uszu i oczy i Eliasz modlił o ich otwarcie. Po tej modlitwie sługa mógł widzieć i słyszeć to, co się działo w Duchu. On może pragnąć objawić ci Swoje zamiary i plany przez kogoś innego.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *