TGIF_23.10.07 Modląca się resztka

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich.
Łuk. 11:1

Bóg na całym świecie powołuje resztę pracujących wierzących, którzy rozumieją role modlitwy w swojej pracy. Ci ludzie nauczyli się tego, że modlitwa to nie pięciominutowe ćwiczenie w czasie porannej społeczności z Bogiem, lecz ważne, strategiczne narzędzie rozeznawania i poznania Bożej woli i celów w miejscu pracy; wiedzą, że ich biznesowe życie to ich służba dla Boga i innych ludzi.

Ci mężczyźni i te kobiety weszli w przymierze relacji ze partnerami wstawiennictwa, którzy pomagają w rozeznawaniu rodzaju działalności, w którą należy się angażować. Niektórzy dysponują nawet opłacaną grupą, która wstawia się za podejmowane decyzje i przedsięwzięcia. Jest to mała resztka pracujących wierzących, którzy wiedzą o tym, że ich zdolności i sprawność nie wystarczają, aby wypełnić Boże cele.

Pewien sługa Pański dobrze powiedział: „Modlitwa jest jak kolejowe tory dla Bożej pracy. Rzeczywiście, modlitwa jest dla Bożej woli tym, czym tory dla pociągu. Lokomotywa ma ogromną siłę; może poruszać się tysiące kilometrów dziennie, lecz jest nie ma torów to nie ruszy przed siebie ani o centymetr. Jeśli śmie wyruszyć bez torów to szybko zatopi się w gruncie. Można podróżować na ogromne odległości, a jednak nie może dostać się do żadnego miejsca, gdzie tory nie zostały położone. Taka jest relacja między modlitwą i Bożą pracą. Bez najmniejszych wątpliwości Bóg jest wszechmogący a Jego dzieła potężne, lecz nie zrobi On niczego i nie może zrobić, jeśli ty i ja nie współpracujemy z Nim w modlitwie przygotowując drogę dla Jego woli, modląc się „we wszelkiej modlitwie i wstawiennictwie” (Ef. 6:18), aby umożliwić Mu swobodne działanie. Jest wiele spraw, których Bóg chce dokonać, lecz Jego ręce są związane, ponieważ Jego dzieci nie sympatyzują z Nim i nie modlą się tak, aby przygotować dla Niego drogę. Pozwólcie mi powiedzieć wszystkim, którzy całkowicie oddali się Bogu: Sprawdź siebie samego i zobacz czy w ograniczasz Go w tej dziedzinie dzień po dniu”.  [Watchman Nee, Let Us Pray (New York, New York: Christian Fellowship Publishers, 1977), 11.]

Czy modlitwa jest żywotną częścią twojej biznesowej praktyki?
Ustaw modlitwę na linii frontu, zamiast robić z niej zaplecze. Zaczniesz wtedy dostrzegać odnowienie mocy w twojej pracy. оптимизация сайтов по ключевым словам

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.