TGIF_24.10.07 Kolejny wybawiciel

Today God Is First

Logo_TGIF2

Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował, Otniela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba.
Sędz. 3:9

Czy słyszałeś kiedykolwiek o mężczyźnie zwanym Otniel? Prawdopodobnie nie. Był kuzynem Kaleba. Gdy lud Izraelski wszedł do Ziemi Obiecanej, odnosili zwycięstwa dzięki odważnym wysiłkom Jozuego i Kaleba. Gdy to pokolenie starzało się, pojawiło się następne. Izrael ponowni popadł w grzech bałwochwalstwa. Gniew Pana wybuchnął przeciwko nim i Bóg pozwolił na to, aby ponownie popadli w niewolę swoich nieprzyjaciół. Niemiej, gdy później ludzie wołali do Pana, Bóg wysłuchał ich.

Zawsze, gdy Boży lud woła do Pana, On ich słyszy. Gdy szczerze pokutują, On odpowiada i Pan odpowiedział powołując tych, których przygotował na taki czas. Każdy żołnierz wygląda tego dnia, kiedy będzie mógł wykorzystać szkolenie, które otrzymał. Bóg przygotowywał pewnego człowieka na taki właśnie czas. On miał tego samego Ducha, co jego wujek, Kaleb.

I zawładnął nim Duch Pański, więc sądził w Izraelu, a gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał Kuszan-Riszataima, króla Aramu, w jego rękę, i zyskał on przewagę nad Kuszan-Riszataimem. I zaznała ziemia spokoju przez czterdzieści lat. (Sędz. 3:10-11.)

Czy Bóg przygotowywał ciebie na czas, w którym zostaniesz powołany, aby uwolnić Bożych ludzi? Miliony mężczyzn i kobiet zostało zniewolonych przez bożka mamony i bałwochwalstwo w miejscu pracy. Czy On umieścił cię tam jako wybawcę? Módl się o to, abyś miał tego samego Ducha co Jozue, Kaleb i Otniel.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.