TGIF_25.09.07 Sprzedawca obuwia

Today God Is First

Logo_TGIF2

A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe.
Mat. 19:26

Dwight L. Moody był słabo wykształconym sprzedawcą obuwia, który poczuł Boże powołanie do głoszenia ewangelii. Wczesnym rankiem zebrał się z kilkoma przyjaciółmi na ściernisku na czas modlitwy, wyznawania i poświęcenia. Jego przyjaciel, Henry Varley, powiedział wtedy: „Świat dopiero ma zobaczyć to, co Bóg może zrobić dla, w i przez człowieka, który Mu jest całkowicie poświęcony”. Moody był głęboko poruszony tymi słowami. Później wybrał się na spotkanie, na którym przemawiał Spurgeon. Tam przypomniał sobie słowa przyjaciela:” Świat dopiero ma zobaczyć to, … dla, w i przez człowieka!” Varley miał na myśli jakiegokolwiek człowieka! Nie twierdził, że musi to być ktoś wykształcony, wymowny czy cokolwiek innego. Po prostu człowiek! Tak, Duch Święty w nim, a on ma być po prostu tym człowiekiem. I nagle, wtedy, w górnej galerii, zobaczył coś z czego nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy. To przede wszystkim nie pan Spuregeon działał, lecz Bóg. A jeśli Bóg mógł użyć pana Spurgeona, to czyż nie mógł również użyć całej reszty nas? I dlaczego by nie złożyć siebie samych u stóp Mistrza i powiedzieć: „Poślij mnie! Użyj mnie!”

Moody był zwyczajnym mężczyzną, który szukał pełnego oddania Chrystusowi. Bóg czynił nadzwyczajne rzeczy przez mtego zwyczajnego człowieka. Moody stałmsię jednym z wielkich ewangelistówmwspółczesnych czasów. Założył szkołę biblijną, Moody Bible Institute w Chicago, która rozsyła mężczyzn i kobiety wyszkolonych w służbie dla Boga.

Czy jesteś zwykłym mężczyzną, zwykła kobietą, kimś przez kogo Bóg chce czynić niezwykłe rzeczy? Bóg pragnie tego dla każdego Swojego dziecka. Proś Pana o to, abyś czynił(a) nadzwyczajne rzeczy w swym życiu.

Zacznij już dziś ufać Mu, że On wykona wielkie dzieła dla królestwa Swego poprzez ciebie.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.