TGIF_25.01.07 Działanie „poziome” a „pionowe”

Today God Is First

Logo_TGIF2

Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. II Moj. 2:12

Mojżesz widział cierpienia swego ludu. Widział więzy i niesprawiedliwość. Jego serce było rozwścieczone i zdecydował się coś zrobić. Wziął sprawy w swoje ręce, a wynikiem tego było morderstwo. Motyw był słuszny, lecz działanie złe. Poszedł w kierunku poziomym, zamiast pionowego z Bogiem. Uciekł na pustynię, gdzie Bóg przygotowywał tego mężczyznę, który w końcu miał zostać wybawicielem narodu, lecz potrzeba było 40 lat, aby Bóg uznał, że Mojżesz jest gotowy. Był profesjonalnym biznesmenem – pasterzem. To w czasie jego doczesnej działalności Bóg powołał go, aby stał się wyzwolicielem.

Mojżesz był taki jak większość entuzjastycznych pracujących chrześcijan, starających się rozwiązywać duchowe problemy cielesnymi sposobami. Największym niebezpieczeństwem dla pracujących chrześcijan jest jego najsilniejsza strona – jego biznesowa bystrość i specjalistyczna wiedza służące wykonywaniu różnych rzeczy. To poleganie na sobie staje się naszą największą słabością, gdy chodzi o poruszanie się w duchowej rzeczywistości.

Jesteśmy uczeni tego, że sami mamy rozwiązywać problemy, lecz – podobnie jak u Mojżesza – jeśli nasz entuzjazm i pasja nie zostaną zaprzęgnięte przez Ducha Świętego, marnie skończymy. Piotr również musiał nauczyć się tej lekcji. Jego entuzjazm wpędził go w problemy, lecz Bóg był cierpliwy, podobnie jak jest cierpliwy wobec każdego z nas. Czasami musi nas wysłać na pustynię na pewien czas po to, aby hartować nas tak, że Chrystus może całkowicie panował nad tym procesem.

Zanim zadziałasz, módl się i szukaj myśli Chrystusowej dopóki nie będziesz wiedział, że Bóg za tym stoi. Sprawdź to z innymi. Może się okazać, że oszczędzisz sobie podróży na pustynię.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.