TGIF_26.01.07 Zaliczanie prób

Today God Is First

Logo_TGIF2

Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. 1 Samuel 28:17b

Wydaje się, że gdy Bóg kogoś namaszcza, pojawia się pewien wzór prób, którym w szczególnym czasie poddawany jest przywódca. Pan często przeprowadza każdego lidera przez cztery główne próby, aby sprawdzić czy ta osoba osiągnie ostateczny Boży cel złożony na jego/ jej życiu. Reakcja tej osoby na owe próby jest czynnikiem decydującym czy może przejść na następny poziom odpowiedzialności w Królestwie Bożym.

Kontrola

Kontrola jest jedną z pierwszych prób. Saul, jako król, spędził większość swego czasu na staraniach, aby uniemożliwić komuś innemu dostać to, co on miał. Nigdy nie doszedł do takiego miejsca z Bogiem, w którym byłby wdzięcznym odbiorcą Bożej dobroci. Saul był też religijnym kontrolerem. Ta kontrola doprowadziła go do nieposłuszeństwa oraz ostatecznego odrzucenia przez Boga, ponieważ nie był już dłużej naczyniem, które Bóg mógł używać.

Zgorzknienie

Każda ważniejsza postać w Biblii doznawała zranień od kogoś innego przy takiej czy innej okazji. Jezus został głęboko zraniony, gdy Judasz, zaufany uczeń, zdradził Go. Pomimo tego, że wiedział, że tak się stanie, reakcją Jezusa było umycie stóp Judasza. Każdy namaszczony przywódca będzie w przechodził przez doświadczenie zdrady od czasu do czasu. Bóg przygląda się wtedy, w jaki sposób reagujemy na taką sytuację. Czy przyjmiesz urazę? Czy będziesz się mścić? Jest to jedna z najtrudniejszych prób do zaliczenia.

Władza

Władza jest przeciwieństwem usługiwania. Jezus miał wszelką władzę na Ziemi i Niebie, więc Szatan kusił Jezusa na szczycie góry, aby użył tej władzy do uniknięcia trudności. W jaki sposób będziemy używać władzy i wpływów powierzonych nam przez Boga? Czy staramy się zdobyć więcej władzy? Jest tak powszechne powiedzenie w inwestycyjnych kręgach: „kto ma złoto, rządzi”. Jezus zaprezentował coś przeciwnego: on był całkowicie sługą-liderem.

Chciwość

Ta próba jest trudna. Pieniądze dają możliwości wywierania ogromnych wpływów ku dobremu lub złemu. Gdy życie jest skupione na tym, staja się narzędziem zniszczenia. Gdy zaś są produktem ubocznym stają się wielkim błogosławieństwem. Wielu przywódców dobrze zaczęło tylko po to, aby wykoleić się, gdy materialne powodzenie stało się częścią ich życia. Tysiące mogą rozkwitać duchowo wśród przeciwności, a tylko nieliczni dobrze się rozwijają pośród powodzenia.

Jako przywódcy musimy być świadomi tego, gdy jesteśmy wypróbowywani. Możesz być pewien, że zderzysz się z każdą z tych prób na swej drodze, jeśli Bóg powołuje cię do Swoich celów. Czy zaliczysz je? Proś Boga dziś o łaskę zwycięskiego przejścia przez te próby.

раскрутка сайта веб дизайн

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.