TGIF_25.10.07 Jak i gdzie mówi Bóg

Today God Is First

Logo_TGIF2

I była tam nade mną ręka Pana. I rzekł do mnie: Wstań, wyjdź na równinę, a tam do ciebie przemówię!
Ez. 3:22

Bóg mówi do Swoich dzieci na wiele różnych sposobów. Przemówił do Mojżesza przez krzak, do Baalama przez osła. Mówił przez proroków do królów i mówi przez innych wierzących. Mówi bezpośrednio do nas przez niewidzialnego Ducha Świętego i mówi przez różne okoliczności.

Gdy Bóg chce powiedzieć coś bardzo ważnego bezpośrednio do nas, bez jakichkolwiek zakłóceń pochodzących z naszego zapracowanego życia, weźmie nas „na równinę”. Równina jest takim miejscem, gdzie nie ma innych ludzi, ani przeszkód. Jest to miejsce ciszy. Może to być miejsce ogromnej potrzeby, gdy brak normalnego zaopatrzenia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Może to być miejsce, do którego dobrowolnie udajemy sią, aby szukać Jego oblicza lub takie, do którego zostajemy przeniesieni bez swego udziału Jego nadnaturalnymi możliwościami. Jeszcze częściej jest to ta ostatnia metoda, dzięki której znajdujemy się na równinie. Współcześnie często oznacza to oddzielenie od naszej codziennej aktywności związanej z pracą czy rodziną.

Równina może być również miejscem, w którym odkrywamy na nowo, że Boża dłoń była nad nami przez cały czas. Gdy nasze życie jest tak bardzo zabiegane, czasami zapominamy o tym, że Boża ręka ciągle tu jest, delikatnie prowadząc nasze drogi. Gdy stajemy się tak bardzo zajęci, że przestajemy słuchać czy reagować na Jego delikatny dotyk, Pan musi stać się bardziej agresywny, aby pozyskać naszą uwagę. Tak więc równina staje się miejscem spotkania twarzą w twarz z naszym niebiańskim Ojcem. Żadnych przeszkód, zakłóceń, ludzi, pięknego otoczenia, które przechwytują naszą uwagę. Jest to bezpłodne miejsce, w którym możemy szukać i słuchać wyraźnie. Gdy Pan mówi, musimy słuchać. O wiele lepiej idzie nam to na równinie.

Czy potrzebujesz usłyszeć dziś głos Boży. Czy twoje życie jest takie, że nie możesz nawet usłyszeć Jego głosu? Każdego dnia Bóg wzywa nas do naszych mini równin po to, aby do nas mówić, abyśmy słyszeli. Jeśli zlekceważymy ten czas otwartej komunikacji, możemy zostać zaproszeni na Jego równinę, aby słuchać Go bez zakłóceń.

Módl się o to, abyś mógł poświęcić czas na słuchanie.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.