TGIF_26.10.07 Komora odosobnienia

Today God Is First

Logo_TGIF2

Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg;…  Psalm 46:10 (BG)

Jest taki czas i miejsce w naszym chodzeniu z Bogiem, gdy ON oddziela nas do oczekiwania. Jest to miejsce, w którym żadne stare doświadczenia nie mają znaczenia. Jest to czas takiego milczenia, że może zaniepokoić najwierniejszych, jeśli nie rozumieją tego, że On jest Tym, który doprowadził nas tam tylko na pewien okres. To tak, jak gdyby Bóg rozstawił ściany wokół nas; żadnych nowych możliwości – po prostu całkowity brak aktywności.

W tym czasie Bóg wzywa nas na odosobnienie, aby ukształtować w nas coś nowego. Jest to komora oddzielenia mająca sprawić, abyśmy głębiej zapuścili korzenie modlitwy i wiary. Nie jest to miejsce wygodne, szczególnie dla wierzących pracowników, którzy są motywowani zadaniami. W swej naturze wołają „Musisz coś robić”, podczas, gdy Bóg mówi: „Ucisz się i wiedz, żem Ja Bogiem”. Wiesz o tych znakach, które przyniosłeś do owej komory, gdy Pan odsunął z twojego życia wiele rzeczy i najwyraźniej nie jesteś w stanie niczego zmienić. Być może nie masz pracy, być może, zostałeś złożony chorobą.

Większość religijnych ludzi żyje w sposób bardzo zaplanowany i zorganizowany tak, że wiedzą niemal wszystko, co się wydarzy. Lecz ludzi, w których Bóg wykonuje głębszą pracę, sprowadza do czasu ciszy, który wydaje się być niesamowity. Nie mogą powiedzieć, że Bóg coś robi, po prostu wiedzą, że Bóg wykonuje pracę, której nie da się wyjaśnić ani sobie, ani innym.

Czy Pan zaprowadził cię na miejsce wyciszenia? Uspokój się i wiedz, że On rzeczywiście jest Bogiem. Jeśli tak się stanie, komora wkrótce otworzy się.

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.