TGIF_29.05.07 Jeden z dwunastu

Today God Is First

Logo_TGIF2

A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. 2 Kor. 5:15

Uważa sie, że w czasach Chrystusa było około 5000 wierzących, których można podzielić na trzy typy. Największa ilość to ci, którzy przyszli do Jezusa po zbawienie. Służyli mu niewiele poza to, aby przyjść do Niego i otrzymać zbawienie. Następnie była znacznie mniejsza grupa 500, którzy szli za Nimi i służyli Mu. I byli Jego uczniowie. Ci ostatni utożsamiali się z Jezusem. Żyli tym życiem, którym żył Jezus. Każdy z nich zmarł w bardzo trudnych okolicznościach. Doświadczali trudności, cudów i społeczności z Bogiem w ludzkiej postaci.

Gdybyś miał określić, która z tych grup najlepiej reprezentuje twoje życie, to gdzie byś się znalazł? Wśród 5000, którzy po prostu wierzyli, 500, którzy szli i starali się zastosować to, czego uczyli się od Zbawiciela czy owych 12, którzy całkowicie utożsamili swoje życie i misję ze Zbawicielem? Jezus wzywa każdego z nas do całkowitego identyfikowania się z Nim. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy: kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował (1 Jn. 2:5b-6).

Módl się o to, aby Bóg pozwolił ci chodzić tak, jak Jezus chodził. Przeżywaj Jego moc i miłość w twoim życiu, aby inni mogli zobaczyć nadzieję, jaka jest w tobie.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *