TGIF_30.10.07 Nie bój się.

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ponieważ nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha mocy, miłości i powściągliwości.
2 Tym. 1:7

Czasami Bóg wzywa każdego z nas do zaangażowani się w duchową walkę. Zawsze, gdy Szatan chce stanąć przeciwko dzieciom Bożym, stara się zrobić to zastraszeniem.
Budząca grozę wielkość Goliata i jego aroganckie przechwałki przestraszyły Saula i izraelską armię. Król nie był w stanie zareagować z odwagą na wyzwania Goliata, ponieważ odstąpiło od niego namaszczenie Boże. Strach paraliżuje i męczy. To dlatego nie mógł odpowiedzieć.

Namaszczenie zstąpiło na Dawida, który był młodym chłopcem, lecz silny duchem. Dawid nie wystraszył ani rozmiarów, ani krzyków Goliata. Patrzył na niego oczami Boga, który uważał go za zwykły pyłek. Dawid czuł sprawiedliwe oburzenie wobec afrontu wyrządzonego armii żyjącego Boga.
Dawid nie rozważał ryzyka upadku, ponieważ jego wiara spoczywała całkowicie w Bogu. Jest to następny ważny składnik zwycięskiego, pokonującego strach zaufania Bogu.

Gdy Pan zaczął mnie szkolić w konfrontacji ze strachem, poligonem były bezpodstawne rozprawy sądowe, zastraszanie i klęski, które dotykały istoty samej mojej egzystencji. Nauczenie się tego, że są to zwykłe taktyki przeciwnika, których zadaniem jest wzbudzać strach, pozwoliło mi na zdecydowane stanięcie w mocy Bożej ku zwycięstwu.

Nie bój się nagłych klęsk, jeśli jesteś prawy wobec Boga. Może to stanowić okoliczności do odniesienia wielkiego zwycięstwa, które przyniesie chwałę i cześć twojemu niebieskiemu Ojca. Te walki stanowią ćwiczenia do większych zwycięstw, które mają jeszcze przyjść.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.