TIGF_18.10.07 Moc jedności

Today God Is First

Logo_TGIF2

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
Jn 17:21

Jaka jest największa moc, która pozwala niezbawionym decydować się pójść za Chrystusem? To nie modlitwa, choć jest ważna. To nie dobre uczynki, choć one wskazują na owocną relację z Bogiem. To nie dobre zachowanie, choć Chrystus przykazał nam, abyśmy byli posłusznymi synami. Największą mocą jaką mają Boże dzieci nad ciemnością jest jedność. Jezus dużo mówił o Swojej jedności z Ojcem i o wadze jedności Ciała Chrystusa. Jest to najtrudniejsze przykazanie jakie Jezus dał Kościołowi, ponieważ sprzeciwia się ono najgorszemu aspektowi naszej grzesznej natury – niezależności.

W ostatnich dniach widzimy, jak Duch Boży przekonuje Swoje dzieci o braku jedności w Jego Kościele. Widzimy, jak Bóg porusza się między białymi i czarnymi, etnicznymi grupami, denominacjami i parakościelnym grupami. Jest tak wiele pracy do wykonania. Ściany podziałów i konkurencji pośród Jego Ciała są smrodem w Jego nozdrzach. Pan widzi konkurencyjność i pychę posiadania majętności oraz płacz zgubionych, którzy nie mogą przyjść do Niego, ponieważ nie widzą Go w Jego Ciele. Gdy Jego Ciało jest jedno, niewierzący widzą, że Jezus został posłany przez Boga. Jest to nadnaturalny klucz, który otwiera Niebiosa dla pogańskich dusz. Ten klucz jest w rękach Kościoła Chrystusa. Gdy jest jedność, jest moc. Pismo mówi, że pięciu pokona stu, lecz stu pokona 10.000 (III Moj. 26:8). W jedności członków kościoła jest to jak czynnik dynamicznego mnożenia. Jesteśmy setki razy skuteczniejsi, gdy jesteśmy w zjednoczonej grupie. Wyobraź sobie, co Bóg mógłby zrobić przez zjednoczony Kościół.

Jezus modlił się, abyśmy wszyscy byli jedno, jak Ojciec i On Sam byli jedno. Chcemy, aby ta sama miłość, którą Bóg kochał Jezusa, była w każdym z nas. Gdy taka miłość jest w nas, zbliżamy się do siebie wykonując wspólną misję. Mury upadają; duch niezależności jest niszczony; współzawodnictwo zanika, a diabelskie oskarżenia są odpierane. Nasza miłość do siebie nawzajem jest manifestacją dla otaczającego nas świata; zgubione dusze zaczynają widzieć, że ta miłość jest im całkiem obca.

Czy zasilasz ducha niezależności w Jego Ciele? Czy starasz się o rozbicie ścian konkurencji wśród chrześcijan, kościołów, denominacji i etnicznych grup? Dopóki nie będziemy chodzić w duchu jedności, będziemy przeszkadzać tym, dla których Bóg zarezerwował miejsce w Niebie. Módl się o to, aby Jego Kościół zjednoczył się.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.