Trzy lekcje z Lakeland

David Servant

W zależności od tego, w jakiej części świata mieszkasz i czym się interesujesz, możesz coś wiedzieć, lub nie, na temat ostatnich przebudzeniowych wydarzeń z Lakeland, na Florydzie, prowadzonych przez Kanadyjczyka Todda Bentley’a. Pomimo, że dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata gromadziło się w Lakeland przez ostatnie cztery miesiące – głównie z powodu sprawozdań na temat uzdrowień – generalnie spotkania były kontrowersyjne z powodu wątpliwych doktryn Bentley’a, dziwnych anielskich spotkań, niekonwencjonalnego stylu i czasami całkowicie fałszywych relacji o cudach.

Być może zwieńczeniem spotkań było 23 czerwca, gdy kilku znanych charyzmatycznych „apostołów” i „proroków” publicznie uznało służbę Bentley’a i przebudzenie, które prowadził. Magazyn Charisma w artykule zatytułowanym: „Liderzy mianują Todda Bentley’a w „Lakeland Outpuring”, stwierdził, że: „To szczególne nabożeństwo było reklamowane przez liderów jako jeden z największych momentów w historii przebudzeń”. Pewien dobrze znany charyzmatyczny lider, „apostoł”, opisał to jako „ceremonię mianowania, uzupełnioną deklaracjami i proroctwami osiągnięcia wyższych poziomów, przewidujących wzrost wpływów Todda na świecie i prowadzenie ogólnoświatowego przebudzenia; dobitne i stanowcze poparcie dla jego postaci, itp.”
Peter Wagner, „przewodniczący apostoł” International Coalition of Apostles (Międzynarodowego Przymierza Apostołów), który był jednym z uznających Bentley tego wieczoru, publicznie stwierdził: „To pełnomocnictwo reprezentuje potężną duchową transakcję, jaka ma miejsce w niewidocznym świecie. Mając to w pamięci, w apostolskim autorytecie udzielonym mi przez Boga ogłaszam Todd’owi Bentley’owi: twoja moc wzrośnie, twój autorytet wzrośnie, życzliwość dla ciebie wzrośnie, twój wpływ wzrośnie, twoje objawienie wzrośnie”.

Niemniej, zaledwie kilka tygodnie później, stało się jasne, że ci wszyscy „apostołowie” i „prorocy” popełnili mały błąd. Przebudzenie z Lakeland, już gasnące wtedy, rozsypało się wraz ogłoszeniem rozwodowych planów Bentley’a i ujawnieniu jego niewłaściwego związku pewną kobietą z jego zespołu. Od tej pory, okazało się, że te rewelacje były tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Jedna lekcja, której możemy nauczyć się z historii przebudzenia w Lakeland jest taka, że okazuje się, że można wyrzucić ewangelię, która znajduje się w Biblii, kopać i popychać ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia, regularnie czatować z aniołami o imionach „Wiatry Przemian” i „Emma”, zachowywać się jak pijany głupiec, przenosić swoje namaszczenie tak, aby inni rozpowszechniali to błogosławieństwo po całym globie, wyolbrzymiać i kłamać, zdobywać w międzyczasie bogactwa i być skutecznym duchownym w Stanach Zjednoczonych. Lecz cokolwiek robisz, nie rozwódź się z żoną. To może cię zrujnować (co najmniej chwilowo).

Odkładając na bok sarkazm, myślę, że jest tutaj kilka bardzo ważnych lekcji, których możemy się nauczyć z Lakeland. Postaram się być tak miłosierny, jak tylko potrafię, co przy moim obecnym poziomie satysfakcji może nie być wystarczające dla niektórych. Jeśli myślisz, że jestem zbyt krytyczny to jedyne co mam na swoją obronę, jest to, że gdybyś wiedział do jakiego stopnia krytycyzmu byłem kuszony, byłbyś dumny z mojej powściągliwości.

Lekcja 1
Pierwszą i najważniejszą lekcją jest: Po owocach poznacie ich (Mat. 7:20). Jezus powiedział to Swoim uczniom, aby uchronić ich przed fałszywymi prorokami i nauczycielami. Przeczytaj to stwierdzenie w bezpośrednim kontekście, w jakim występuje, a okaże się całkowicie jasne, że owoce, o których mówił Jezus to nie były cuda i nadnaturalne manifestacje.

Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
Matt. 7:20-23).

Skoro tak, to Jezus musiał mówić o owocach świętości. Ponieważ słowa ostrzeżenia Pana były wypowiedziane w kontekście Jego Kazania na Górze, widzimy, że z pewnością jesteśmy upoważnieni do sądzenie życia każdego duchownego według standardów, które znajdują się tutaj. Jeśli chrześcijanie chcą to robić, muszą szybko zdać sobie sprawę z tego, że są dziś tysiące fałszywych proroków i nauczycieli, którzy przeniknęli do kościoła. Nie wyolbrzymiam. Na długo przed tym, gdy te rewelacje zakończyły przebudzenie w Lakeland, ludzie którzy zastosowali wobec Todda Bentleya test z Mat 5-7 nie zostali przez niego zwiedzeni.
Więcej, jeśli ktoś twierdzi, że jest sługą Chrystusa, to jego nauczanie – owoc jego ust – powinno również być zbadane w świetle Pisma. Ci, którzy testowali nauczania Todda przy pomocy Pisma, nie zostali przez niego wprowadzeni w błąd.

Wielu ludzi zaniepokojonych tym, co słyszeli i czego byli świadkami na spotkaniach w Lakeland, przekonało samych siebie, aby te rzeczy pominąć, dochodząc do wniosku, że uzdrowienia są dowodem Bożego błogosławieństwa i aprobaty. Lecz Jezus poważnie ostrzegał, że będą ludzie, którzy będą prorokować, wypędzać demony i czynić cuda – wszystko w Jego Imieniu – którzy usłyszą od Niego:Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Czy ma to coś do Todda Bentley’a? Rumieniąc się Peter Wagner (który przewodniczył uznaniu Bentleya 23 czerwca) ostatnio napisał do swoich członków: „Todd Bentley nosi teraz miano kłamcy i zwodziciela,.. Todd został usunięty z publicznej służby, aż do czasu następnego powiadomienia… Stało się jasne, że pobłażał stałemu pijaństwu. Nie ma zamiaru pojednać się z Shonną [jego żoną], ani ona z nim. Ich małżeństwo zostało rozbite przez lata jego emocjonalnego zaangażowanie z co najmniej jedną kobietą. Ich fizyczne kontakty wyszły poza publiczne przyciskanie, pocałunki i trzymanie się za ręce. Wystarczy powiedzieć – być może więcej szczegółów zostanie ujawnionych później – że było to wyraźnie niemoralne”.
To wszystko było sprytnie ukrywane przez kłamstwa i pod przysięgą ludzi będących blisko niego, którzy obserwowali jego zachowanie z ukrycia.

Zgodnie z przekazem Biblii, którą każdy chrześcijanin posiada, żaden pijak czy niemoralnie prowadząca się osoba nie odziedziczy wiecznego życia, a wszyscy kłamcy znajdą się w Jeziorze Ognistym (p. 1 Cor. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Eph. 5:5; Rev. 21:8). Dopóki Todd Bentley nie będzie pokutował i rzeczywiście nie narodzi się na nowo, będzie potępiony na swym sądzie. Lecz jeszcze teraz, został on ujawniony przed wszystkimi jako wilk w owczej skórze. Smutne to, ale przez wielu będzie uważany za namaszczonego proroka, który ma pewne osobiste sprawy do rozwiązania, zanim zostanie odnowiony do swej namaszczonejsłużby , pomimo tego, czego wyraźnie naucza Biblia. Jest to tragiczne i jest tylko kolejnym symptomem znacznie większego problemu.
W każdym razie, nie dajcie się zwodzić cudami. Antychryst będzie czynił cuda i to właśnie jest powód, dla którego cały świat pójdzie za nim. Patrzcie na świętość i posłuszeństwo przykazaniom Jezusa.

Lekcja 2
Z Lakeland możemy nauczyć się również drugiej lekcji, która wiąże się z pierwszą. Skoro nie możemy osądzać prawdziwości usługującego czy spotkań po cudach i nadnaturalnych manifestacjach, czy możemy uważać, że każde uzdrowienie ma demoniczne pochodzenie, jeśli zdarza się pod usługą jednego z tych, których owoce zdradzają go jako fałszywego proroka? Jakkolwiek dziwne się to wydaje, odpowiedź brzmi: „nie”. Oto dlaczego: Bóg szanuje Swoje słowo i jeśli stawia warunkowe obietnice to dochowuje tych obietnic każdemu, kto tych wymagań dopełni, bez względu na wszystko inne.
Na przykład, jest taka teoretyczna możliwość, że ktoś może się szczerze narodzić na nowo w sklepie z pornografią, jeśli akurat przeczyta umieszczony tam traktat ewangelizacyjny. Lecz to, że narodził się na nowo w porno-sklepie nie znaczy, że Bóg akceptuje wszystko (czy cokolwiek, jak w tym przypadku) co sie tam dzieje? Oczywiście, że nie.

Podobnie wygląda sprawa z uzdrowieniem. Nikt nie zaprzeczy, że Jezus często mówił ludziom, których uzdrowił, że to ich wiara uzdrowiła ich.
Pozostawił też kilka zdumiewających obietnic, które z pewnością można zastosować współcześnie do uzdrowienia. Skoro tak, to pojawia się pytanie: Jeśli ktoś uzyska wiarę potrzebną do uzdrowienia na spotkaniu prowadzonym przez fałszywego proroka, czy Bóg odmówi tej osobie uzdrowienia z tego powodu? Z pewnością nie.

Widać, że jedną z rzeczy najsilniej podkreślanych w czasie spotkań w Lakeland były Boże uzdrowienia.
Wielu przyjechało właśnie z tego powodu (i wielu opuściło spotkania rozczarowanych). Smutne jest to, że Bentley używał kłamliwych i wyolbrzymionych relacji, aby budować wiarę ludzi przybyłych w poszukiwaniu uzdrowienia. Mimo wszystko, niektórzy widocznie mieli na tyle wiary i Bóg uzdrawiał ich w odpowiedzi na ich wiarę. Lecz te uzdrowienia i cuda w żaden sposób nie były znakiem od Boga, że On aprobuje posłańca, czy cokolwiek innego, co zdarzało się na tych spotkaniach. Honorował wyłącznie własne obietnice – i nic więcej.

Jeden ważny załącznik może być dodany do drugiej lekcji.
Jeśli jesteś prawdziwym, powołanym przez Boga ewangelistą to powinna sprawiać ci ogromną radość świadomość, że jeśli Bóg czci Swoje Słowo wypowiedziane przez fałszywego proroka to z pewnością będzie je czcił, gdy wypowie je prawdziwy prorok! Jakże tragiczne jest to, że o ile fałszywi prorocy czasami używają Bożego Słowa, aby tchnąć czyniącą cuda wiarę w ludzi, których potem wyzyskują, to wielu prawdziwych  proroków milczy na temat Bożego uzdrowienia. Mam jednak to szczęście, że mogę przekazać, że jest  tysiące szczerych, powołanych przez Boga ewangelistów na świecie, którzy w pewnym stopniu wcielili do swojej służby biblijne i Boże uzdrowienie. Wiedzą oni jak wartościowym jest narzędziem, pomagającym im w zdobywaniu zgubionych. Boskie uzdrowienie przyciąga ludzi do słuchania ewangelii.

Skoro tak jest to jeśli jesteś prawdziwym, powołanym przez Boga ewangelistą – który głosi biblijną ewangelię, wzywającą ludzi do pokuty i życia w wierze – masz biblijne powody, aby oczekiwać, że boskie uzdrowienie będzie częścią twojej służby. Jeśli nie wierzysz mnie, czytaj Księgę Dziejów. Ewangelista bez składnika boskiego uzdrowienie w swej służbie jest jak stolarz bez młotka. Brakuje mu narzędzia, które może znacznie zwiększyć skuteczność jego służby.

W rzeczywistości, boskie uzdrowienie nie jest czymś, co jest ograniczone do służby prawdziwych ewangelistów. Jezus powiedział nam, że taki jeden znak będzie towarzyszył tym, którzy w Niego uwierzyli: na chorych ręce kłaść będą a ci wyzdrowieją (Mk 16:18).

Gdy byłem na początku tego roku w Nepalu, słyszałem z wielu wiarygodnych źródeł, że zdumiewający wzrost chrześcijaństwa w tym hinduskim kraju jest związany z tym, że ogromna część wierzących uzdrawia chorych. Powszechnie wierzy się w Nepalu, że jeśli ty sam czy jakieś twoje zwierzę choruje, to należy wezwać chrześcijanina, aby przeszedł modlić się. Bóg honoruje Swoje obietnice wobec tych, którzy poważnie biorą Go za Jego Słowo. Tak więc zarządźmy sami sobie kopnięcie w siedzenie i zacznijmy wkładać ręce na chorych i prosić Boga, aby ich uzdrowił.
Nie cofajmy się przed tym tylko z powodu kilku Bentley’ów.

Lekcja 3
Trzecia lekcja jest taka: kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony (p., Mat. 23:12)
.Było oczywiste, że to nie Bóg wywyższył Todda Bentley, ponieważ Bóg nie wywyższa na przywódcze pozycje w ciele Chrystusa niemoralnych, pijących zwodzicieli, którzy wynoszą swoje wyobrażenia ponad Słowo Boże. To Todd Bentley sam siebie wywyższył różnymi zwodniczymi środkami i przy pomocy innych, których zwiódł. Lecz Bóg jest wierny Swym obietnicom. Z pewnością to On upokorzył Bentley’a przed tymi, którzy go adorowali, zganił i zignorował go. Módlmy się o to, aby jego upokorzenie doprowadziło do go pokuty.

Lecz Todd Bentley nie był jedynym usługującym, który sam siebie wyniósł, którego Bóg ostatnio upokorzył. Każdy, kto stał 23 czerwca na scenie, udzielając Bentley’owi pełnomocnictwa, jest na tej liście, a w szczególności ci, którzy twierdzili, że wypowiadają proroctwa pochodzące od Boga o trwale wzrastającej chwale „przebudzenia” Lakeland i służbie Bentley’a. Teraz, niektórzy próbują zachować twarz wycofując się przed wspierającymi ich grupami, lecz w ten sposób jeszcze bardziej tracą wiarygodność.

Co stanowi motywację ludzi, których nie powołał Bóg, aby byli apostołami czy prorokami, a którzy jednak twierdzą, że są nimi? Może to być tylko pycha i samo-wywyższenie. Z tego powodu tysiące duchownych w Ameryce Południowej i wszędzie indziej poszukuje tytułów i udziału w organizacjach takich jak International Coalition of Apostles (gdzie członkostwo koszuje $650 rocznie). Ci ludzie chcą uznania, więc odgrywają bardziej subtelną wersję gry w Króla na Górze.
Nie trzeba było długo czekać, aby ci samo promujący się ludzie rywalizowali o tytuł „biskupa”.

O ile Biblia wyraźnie mówi, że apostołowie to powołani przez Boga i wysłani przez Boga ludzie, którzy czynią uczniów i zakładają kościoły przez moc Ducha Świętego to w wielu współczesnych „apostołów” nigdy nie założyło nawet jednego kościoła. Lecz ci ludzie chcą mieć władzę nad kościołami po to, aby zdobywać bogactwa, rozgłos, a nazwanie siebie apostołami wydaje się być pierwszym krokiem do znalezienia naiwnych pastorów, którzy staną się częścią twego „łańcucha w dół”. Niech Bóg okaże miłosierdzie.

Gentlemani, jeśli czytacie to, wiedzcie, że sposobem na uniknięcie dalszego upokorzenia i ostatecznego upokorzenia przed Chrystusem jest uniżyć samego siebie, pamiętając o tym, że:  ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym (Mat. 20:26).
Przez ostatnie publiczne upokorzenie Todda Bentleya i namaszczonych przez siebie samych „apostołów” i „proroków”, którzy publicznie uznali go, Bóg przekazał każdemu z was zbawcze ostrzeżenie. Możesz się wycofać wszystko, co chcesz; fakt jest taki, że publicznie uznałeś jako męża Bożego wilka w owczej skórze. Jest jeszcze wielu innych, winnych tego samego, oprócz tych, którzy stali na scenie przy Bentley’u 23 czerwca. Tych, którzy wywyższają siebie, Bóg poniży. W rzeczywistości, tak wielu z was, którzy zamieniliście Jego prawdę na kłamstwa – mając nadzieję na sławę wśród swoich rówieśników dzięki swoim „nowym objawieniom” – Bóg już publicznie upokarza przed tłumami ludzi.

Jakże? – pytasz. Bóg dopuszcza, aby wielu z was zostało zwiedzionych do tego stopnia, że jest to niemal niewyobrażalne dla świętych (i świata). To, w co tak wielu z was wierzy i naucza jest tak dalekie od biblijnej wersji, że może być tylko zaklasyfikowane jako zwodniczy mistycyzm: złoty pył i „pióra Ducha Świętego” spadające na wierzących.
Złote wypełniania w zębach; „wizualizacje Trzeciego Nieba”; pijackie odruchy, „duchowe mapy”,..”niebieskie bramy”,… „gwiezdne bramy”,… i „otwarte niebiosa”, „trans taneczny”, „imprezy Ducha Świętego”,.. Piramidalne schematy powodzenia,… „ruch obecności” ( w oryg.: „Third heaven visualizations.”
Drunken jerking. „Spiritual Mapping.” „Heavenly portals,” „star gates” and „open heavens.”
„Trance dancing.” „Holy Ghost parties.” Pyramid prosperity schemes. The „presence movement.”)

Wasze dziwaczne doktryny i zwyczaje powodują, że juz okazujecie się całkowitymi cymbałami i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Jesteśmy wami zażenowani! Czy to możliwe, że, jak Bóg upokorzył pysznego Nabukadnezara dając mu rozum zwierzęcia, tak i wy jesteście pod podobnym osądem? Podczas, gdy wy zachłystujecie się zdumieniem tysięcy naiwnych wielbicieli, miliony ze smutkiem potrząsają nad wami głowami. Wydaje się, że zostaliście oszukani ponad wszelką nadzieję odwrotu. Uczyniliście pośmiewisko z Bożego Słowa swymi mitami i On teraz czyni z was pośmiewisko przed całym światem. Czy staliście się tak nadnaturalnymi imbecylami, że jesteście na to całkowicie zaślepieni? Staliście się przerażającym obiektem lekcji dla każdego, kto chciałby wynosić siebie samego i miał odwagę unieważniać Słowo Boże na rzecz swych własnych wyobrażeń.

Pozostawię moich czytelników z jednym prosty przykładem tego, o czym mówię. Oto poniżej zamieszczam reklamę znalezioną ostatnio w newsletterze jednego z trzech podstawowych liderów 500 „apostołów”, którzy obecnie są członkami International Coalition of Apostles, „proroka” i „apostoła” o nazwisku Chuck Pierce. Wraz z Peterem Wagnerem wierzy on, że (cytuję): „Druga apostolska era zaczęła się z grubsza w 2001 roku, ogłszając najbardziej radykalną zmianę sposobu prowadzenie kościoła od czasu protestanckiej reformacji” (cytat ze strony ICA).

Oto jest wzmiankowana reklama:

——————————————————————————————————————————————————————–

RESOURCES TO HELP IGNITE YOU IN A NEW WAY

ŚROKI POMOCNE W ROZPALENIU CIEBIE W NOWY SPOSÓB

ad

Zestaw olej i świeca pod nazwą „Bądź przebudzony” (Be Revived)

Przebudzenie wisi w powietrzu!
Ponieważ namaszczenie łamie jarzmo, szukaliśmy Pana, aby podał nam składniki, które są potrzebne do zrobienia ognistego oleju do namaszczanie oraz świecy (dosł. revival fire anointing oil and candle). Pierwszym aspektem przebudzenia jest „obudzenie”.
Dodaliśmy zioło ( Chrysanthemum balsamita), używane przez kolonistów do utrzymywania się w stanie trzeźwości. Drugim składnikiem, który dołożyliśmy jest granat, reprezentujący uzdrowienie, zwycięstwo i powodzenie. Trzeci to „żniwo”.
Jest to mieszanina siedmiu specyfików z Izraela, które reprezentują pełne odsłonięcie żniwnych pól. Jest tam odwaga, którą Bóg daje Swoim ludziom, aby się modlili za innych. Musimy ożyć i być odważnymi świadkami. Bądź przebudzony i używaj oleju, aby „łamać jarzmo”, gdy usługujesz innym.
Olej do namaszczania w kulce 10$; świeca 12$; Olej razem ze świecą: 20$.

——————————————————————————————————————————————————————–

Jak przykład dziwacznych proroctw Chucka Pierce odwiedź

http://video.google.com/videoplay?docid=-5403103165515642694

zaczynając od 44 minuty tego 52 minutowego nagrania wideo. Usłyszysz pewne dziwne prorocze wypowiedzi. Niemniej, aby w ogóle zacząć rozumieć koncepcję „śpiewania z planetami”, musisz obejrzeć całe wideo.

Przypadkowo, jako poinformował sprzyjający temu Peter Wagner, ten specjalny olej pn.: „Bądź przebudzony” był użyty do namaszczenia Todda Bentley’a przez „apostołów” w czasie jego ceremonii w czerwcu. Gdy został dotknięty tym specjalnym olejem, „padł pod mocą” a „moc Ducha Świętego była tak gęsta, że można było ją ciąć nożem!” – jak przekazał Wagner.

Dwa dni później w Lakeland, sławiony „apostoł” Che’ Ahn używał tego specjalnego oleju, aby osobiście namaścić około 1000 obecnych pastorów, aby „zanieśli ogień” do swoich kościołów. 74 kraje były reprezentowane na tym spotkaniu. Wagner przekazał ostatnio, że Lakeland 1 zakończyło się, a właśnie zaczęło się Lakeland 2.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.