TZ_15.08.08 Konsekwencje Ewangelii

Ewangelizm: Konsekwencje Ewangelii

Albowiem objawiła się łąska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli Tyt,. 2:11-12

Przesłanie Nowego Testamentu obejmuje znacznie więcej niż tylko ofertę bezpłatnego przebaczenia. Jest to przesłanie przebaczenia i niech Bóg będzie za to wielbiony; lecz jest to również przesłanie pokuty. Jest to przesłanie odkupienia, lecz jest również przesłaniem wstrzemięźliwości, sprawiedliwości i pobożności w tym obecnym świecie. Mówi nam ono, że musimy przyjąć Zbawiciela, lecz mówi również, że musimy odrzucić bezbożność i światowe pożądliwości. Przesłanie ewangelii zawiera w sobie ideę poprawy, oddzielenia od świata, noszenia krzyża i lojalności wobec królestwa Bożego aż do śmierci.

Inaczej możemy powiedzieć, że prawdy tego listu są następstwami ewangelii, a nie samą ewangelią; lecz są one częścią, pewnym pakietem pełnego przesłania, które zostało nam powierzone, abyśmy je głosili…

Oferować grzesznikowi dar zbawienia w oparciu o dzieło Chrystusa i równocześnie pozwolić mu myślenie, że ten dar nie niesie ze sobą żadnych moralnych konsekwencji to zrobić mu ogromną krzywdę w najbardziej bolącym go miejscu.

Tozer A. W. The Set of the Sail, 19-20.

„Panie, pomóż mi, gdy przedstawiam ewangelię, głosić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Amen”.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.