W 2022 roku ruszaj odważnie do bitwy i śpiewaj

J. Lee Grady
Początek każdego roku zaczynam od poświęcenia kilku dni na wyciszenie wszystkiego, co rozprasza i szukania Pana w sprawie nadchodzącego roku. Zazwyczaj Bóg daje mi jakieś słowo, frazę czy specyficzny wers, który daje nadzieję i prowadzenie. W tym rok Pan włożył do mojego serca 2Krn 20, w szczególności wers 22, w którym znajduje się opis tego, w jaki sposób Bóg pokonał wrogów Izraela, gdy muzycy i śpiewacy szyli do bitwy na przedzie wojowników. Jest napisane: „Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici”.
Zazwyczaj nie szukam wersów, które pasują do liczby poszczególnego roku. Przede wszystkim, pisarze dodali numery rozdziałów i wersów do Pisma i z pewnością nie możemy budować naszej teologii na tych arbitralnie nadanych numerach. Niemniej, w tym przypadku, wydaje się jakby to była boska koincydencja, że rok 2022 pasuje do tego wersu znakomicie. W tym trudnym pandemicznym sezonie – czasie, który charakteryzuje się intensywnym politycznym i socjalnym niepokojem – wielu z nas, podobnie jak król Jehoszafat, czuje się przytłoczonymi. Wydaje się, że nasi duchowi przeciwnicy przewyższają nas liczebnie. Te ostatnie dwa lata naznaczone są strachem przed wirusem, polityczną polaryzacją, wrogością wobec biblijnej wiary i wartości. Odkryłem źródło wielkiej nadziei nie tylko w wersie 22, lecz również w całym rozdziale.
Planuję zaparkować w 2Kron 20 na całą resztę roku. Odkryłem tutaj kilka kluczy, które pomogą nam nawigować w tym zmiennym okresie:
1. Jehoszafat modlił się. 2Krn 20:3 przyznaje, że króle Jehoszafat bał się, lecz to nie powstrzymało go przed intensywnym szukaniem pomocy Boga. Ogłosił post i gdy ludzie zgromadzili się na modlitwę, wykrzyczał swoją rozpacz i ogłosił, że Pan „wysłucha i ocali nas” (w. 9). Może masz w zwyczaju chować się w kwarantannie, gdy robi się ciemno i straszenie, lecz musimy sprzeciwiać się pokusie rezygnacji. Bóg szuka wiary i duchowego zdecydowania. Nie możemy pozwolić na to, aby strach paraliżował nas. Wyłącz negatywne wieści, wyłącz negatywne głosy i przestań czytać w nieskończoność posty w mediach socjalnych o tych problemach. Zamiast tego, patrz w niebo i módl się z pasją i odwagą. Wierz, że Bóg usłyszy!

2. Jehoszafat słuchał proroczego słowa. Po modlitwie, Bóg namaścił proroka Jahaziela, muzyka, który należał do chóru Lewitów. Nie był jakimś sławnym prorokiem, jak Jeremiasz czy Izajasz, lecz w zasadzie był tylko członkiem zespołu uwielbiającego. Jednak Duch Święty spoczął na nim potężnie i wygłosił emocjonalne przesłanie do króla i wszystkich zgromadzonych. Ten zwykły gość wynurzył się z ukrycia i ogłosił: „Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża” (w. 15). Pan również poinstruował przez niego ludzi, aby posłali na bitwę śpiewaków zamiast żołnierzy. Król mógł się uśmiać z takiej rady, przede wszystkim, kto kiedy słyszał o walczeniu na wojnie pieśniami i instrumentami? Lecz Jehoszafat rozpoznał, że to Bóg mówił przez tego mężczyznę. Zaufał Bożej mocy wtedy, gdy zdrowy rozsądek mówił mu, aby polegał na broni z żelaza i brązu.

3. Jehoszafat i jego ludzie wielbili Boga. Ostateczne zwycięstwo miało miejsce wtedy, gdy Jehoszafat polecił muzykom iść na przedzie armii. Chór zaczął śpiewać: „Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska jego” (w. 21). Nie musieli śpiewać długo; jak tylko chwała rozpoczęła się niewidzialna zasadzka uderzyła na wroga. Napastnicy zwrócili się przeciwko sobie nawzajem, aż zostali starci. Na końcu tej historii król i jego ludzie ruszyli na pole bitwy, aby oglądać zniszczenia. Trzy dni zajęło im zebranie wszystkich łupów, tak więc zmienili nazwę tego miejsca na „Dolinę Beraka” (w. 26), co znaczy: „dolina błogosławieństwa”. Bóg całkowicie odwrócił sytuację; dzień, który zaczął się od niebezpiecznego pola bitwy, wkrótce stał się miejscem błogosławieństwa.
Tego oczekuję w 2022 roku. Wierzę, że, gdy będziemy modlić się z wiarą, działać zgodnie z Bożą proroczą instrukcją i wielbić Go wobec naszych przeciwników, Pan zamieni naszą bitwę w błogosławieństwo.
Czyńmy tak i obserwujmy jak Boże cuda wychodzą na światło w 2022.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.