Z niewoli do Królestwa Wolności

Logo_McGatlin

Ron McGatlin

Niewola i niewolnictwo wkradają się do wszystkich narodów Świata. Jak ciemny balon czarnej mazi podnosi się potwór, jakby z oceanu głębokiej ciemności, wznosząc się nad wybrzeżami kultur i społeczeństw, aby pochłonąć i wziąć w niewolę wszystko, co się znajdzie w jego zasięgu. Pierwszym celem wykorzystania przez tego potwora niewolnictwa są etniczne mniejszości, kobiety i dzieci.

Obecna fala zła, bezbożnych religijnych i politycznych tworów, przetaczająca się przez ziemię, stara się zdobyć władzę i natychmiast wykorzystuje mniej wpływowe mniejszości. Jest to zorganizowane, duchowe, ogólnoświatowe działanie zła starające się przykryć całą ziemię ciemnością.

Niektóre wschodnie sekty walczą o to, aby przez zastraszanie przy pomocy terrorystycznych aktów, przejąć polityczną władzę. Gdy już raz uzyskają ją, uciskają bądź niszczą inne grupy i sekty, które nie zgadzają się na to, aby stać się poddanymi niewolnikami.

Sekty powstają przeciwko sektom, plemiona przeciwko plemionom, aby rozlewać krew bliźnich, grabić ich własność i posiadłości. Wygląda to tak, jakby świat pogłębiał się w szaleństwie, wiedziony przez demony, a celem jest zniszczenie na powierzchni Ziemi wszystkiego, co dobre. Prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym zjawiskiem jest to, że Jezus oraz wszystko i wszyscy, ktokolwiek wzywa imienia Jezusa, staje się celem mocy zła. Zarówno świeckie jaki i religijne grupy czasami skupiają się na prześladowaniach i zniewalaniu chrześcijan, i starają się zniszczyć chrześcijaństwo.

Nigdy jeszcze dotąd nie było na taką skalę seksualnego handlu dziećmi oraz wielu innych form dotkliwego zła rozprzestrzeniających się jak plaga wśród krajów. Ciemność korupcji wkrada się do każdej rządowej instytucji, zaczynając od rządów państw, a na rodzinnych strukturach kończąc. W pewnym stopniu tej pladze ciemności, która prowadzi do niewoli, uległy wszystkie mass media, systemy edukacji i religijne instytucje.

Dlaczego tak się dzieje teraz i co można z tym zrobić?

To co się dzieje, jest nieodwołalnym skutkiem tego, że masy ludzi odwracają się od jedynego prawdziwego Boga, który ich stworzył i kocha ich, do oddawania czci innym bożkom, swojej własnej roboty. Żaden innych duchowy bożek ani stworzony przez człowieka, w tym bóg własnego ego, nie ma mocy i możliwości udzielania MIŁOŚCI swoim podmiotom.

Jedynie jeden prawdziwy Bóg jest MIŁOSCIĄ, a zatem tylko ten jeden Bóg może udzielać MIŁOŚCI ludzkim jednostkom. Boża MIŁOŚĆ, doprowadzi nas do tego, że przejdziemy od rozpowszechniania ciemności zła, będziemy rozdzielać MIŁOŚĆ Bożą, która może rozwiązać wszystkie problemy powodowane przez złego i ciemności tego świata. MIŁOŚĆ Boża w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego może przemienić i zmienić ludzkie istoty ze złych istot należących do ciemności w jasną czystą, świętą MIŁOŚĆ Boża. Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym są naturalnym skutkiem, gdy ludzie zwracają się do Boga i przyjmują Jego życie – Jego charakter i natura zastępują stara naturę ciemności Jego światłem. Boża MIŁOŚĆ może zaspokoić każdą potrzebę, tak że człowiek nie będzie już potrzebował brać od innych, lecz zamiast tego, stanie się dawcą życia dla innych.

Bóg jest MIŁOŚCIĄ. Jego królestwo jest MIŁOŚCIĄ, która manifestuje się wśród ludzkości i ostatecznie wypełnia ten świat światłem Jego MIŁOŚCI i chwały. Królestwo Boże na ziemi funkcjonuje dzięki MIŁOŚCI i jest przez nią utrzymywane razem oraz zarządzanie. Ta MIŁOŚĆ daje teraz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym na ziemi. Chrystus w nas przez Ducha Świętego wypełnia nas czystą, świętą MIŁOŚCIĄ Bożą.

Jezus jest jedyną władzą, która może zakończyć istnienie potwora hierarchicznego zła, pożerającego świat. Górna półka przywódców mocy ciemności doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ich bezprawne zagarnianie dla siebie państw tego świata zostanie całkowicie rozbite, gdy świat zostanie napełniony MIŁOŚCIĄ Bożą przez Jezusa Chrystusa. Tak więc, moce ciemności szaleją w obsesyjnej próbie zniszczenia na zewnątrz Jezusa i wszystkiego oraz wszystkich, cokolwiek jest powiązane z potężnym imieniem Jezus i Jego królestwem na ziemi.

Ewangelia Królestwa

W obecnym okresie wspaniała, zmieniająca świat Ewangelia Królestwa, którą Jezus głosił i demonstrował w I wieku jest ponownie głoszona i demonstrowana przez Chrystusa Jezusa, zamieszkującego w Swoim Ciele przez Ducha Świętego na ziemi. Po raz pierwszy, od czasu gdy Jezus Chrystus i Jego uczniowie głosili to królestwo, teraz ponownie jest rozpowszechniane i demonstrowane na Planecie Ziemi. Tak więc, wspaniałe zmartwychwstałe życie Chrystusa jest teraz tutaj na ziemi w Jego ludzie przez Ducha Świętego i zaczyna rozpraszać dominacje ciemności na ziemi.

Wielu wierzących o dobrych intencjach daje się nieświadomie wplątać we współpracę opierania się wchodzeniu prawdziwego Królestwa Bożego do serc i życia wierzących. Skażone, religijne nauczanie z przeszłości stanowi w umysłach i sercach barierę, która uniemożliwia wejście do wolności ewangelii Królestwa. Bóg w tym okresie doprowadzi u wielu wierzących do przełomu i nastąpi wylanie słowa oraz demonstracji królestwa Bożego, co przyniesie sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

Po raz pierwszy od I wieku, armia mężczyzn i kobiet, w których mieszka Chrystus niesie jasne światło MIŁOŚCI i królestwa Bożego. Koniec panowania ciemność jest widoczny w Duchu już teraz, a Boża armia jest kierowana do duchowej bitwy przeciw ciemnościom w każdej dziedzinie życia. W Królestwie Bożym lud Boży żyje w wolności. Zmartwychwstałe życie Chrystusa w Jego świętej Oblubienicy zwycięża zło tego świata MIŁOŚCIĄ, sprawiedliwością i pokojem w Duchu Świętym. Ciemność jest zastępowana przez światło Boże, a królestwa tego świata stają się królestwem naszego Boga.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.