Category Archives: Hanson Stephen

Znajdźcie czas dla zgubionych

4 sierpnia 2007
A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej

Mat. 10:42
Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!
Iz. 1:17

 

Widziałem miłość wielu z was wylewaną na wielu na tej ziemi; widziałem zmagania jakie wielu z was przechodzi każdego dnia; widziałem również grzech, który nęka wielu z was na tej planecie. Widziałem kłamstwa, zwiedzenie i mordercze zamiary w serca wielu. Znam wasze serca i słyszałem wasze błagania o miłosierdzie. Pomimo tych wszystkich rzeczy, kocham was miłością wieczną. Kocham też zgubionych i sieroty (pozbawionych ojców). Kocham obcych i uciskanych. Chcę, abyście kochali tych, którzy nie są piękni; abyście kochali tych, którzy nie są popularni. Ponieważ niewielu z was jest wysokiego rodu, niewielu bogatych. Prosiłem was, abyście życie swoje składali za przyjaciół swoich. Największym przykazaniem, jakie dałem wam na tej ziemi jest miłość. Miłość nie szuka swego, miłość jest ofiarna. Powiadam wam więc dzisiaj, znajdźcie czas dla sierot, znajdźcie go dla obcych, dla uciśnionych, a gdy to zrobicie najmniejszemu z nich, robicie to Mnie Samemu.

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

1824 E. San Rafael St.
Colorado Spgs, CO. 80909

tseyigai@yahoo.com

topodin.com

Jakiego koloru jest niebo?

Logo_Hanson

 


28 lipca 2007
A On, odpowiadając, rzekł im: Gdy nastanie wieczór, mówicie:
Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni; A rano: Dziś będzie niepogoda, bo
się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać,
a znamion czasów nie potraficie?

Mat. 16: 1-3

 


„Jakie kolory ma niebo? Wielu będzie pytać w nadchodzących dniach. Powiadam
wam, że dla tych, którzy nie znają Mnie, będzie się stawało ciemne
i pochmurne, będzie napełnione złowieszczymi chmurami, będzie wyglądać przerażająco
i nie będzie przepuszczać światła.


Lecz dla tych, którzy znają Mnie, istnieje potencjał nowego rozwoju życiowego. Światło z Mojego tronu rozbłyśnie na scenie, oświetli wasze drogi przed wami, pomieści magazyny przygotowane dla ciebie z wysokości. Lecz nawet przy tym jasnym niebie i nowych postępach, prognoza przewiduje nadchodzący osąd. Ponieważ mury wielu miast upadną.

Obca moc oblegnie wasze linie brzegowe. Wy, potężna moc zachodu, zostaliście zważeni i znalezieni lekkimi. Uderzenie mojej ręki spadnie ciężko na ten kraj. Niebiosa będą rzeczywiście złowrogie. Szukajcie miejsca schronienia, wiedzcie, że godzina będzie późna, patrzcie na mądrość i siłę innych, którzy przygotowali się na ten dzień. Czy wielcy prorocy tej godziny ostrzegają was przed tymi wydarzeniami? Oni nic od nich nie słyszeli ani nie widzieli, to jest tylko dla tych, którzy mają uszy do słuchania, to dla nich ujawniłem moją tajemnicę”.


Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

1824 E.
San Rafael St.
Colorado Spgs, CO. 80909


tseyigai@yahoo.com

 

оптимизация интернет магазина

Ja mam plan dla waszego życia

30 czerw 2007

1 Jn. 1:1-3
Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota, A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został.
Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem

 

1Jn 1-3
Słowo stało się ciałem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało

„Gdy powstaję wewnątrz, uchwyćcie się tej części waszego wnętrza, które może Mnie widzieć w twoim życiu. Dostrzegaj mnie w całości, dostrzegaj mnie przez wszystkie stulecia człowieka, dostrzegaj Mnie, gdy byłem w czasie Stworzenia, gdy umierałem na krzyżu, dostrzegaj mój powrót na ziemię. Gdy będziesz w stanie widzieć mnie przez te wszystkie stulecia, wtedy będziesz znał mnie jako Alfę i Omegę. Wtedy będziesz wiedział, że naprawdę JA JESTEM jedno z Ojcem. Ponieważ na początku było słowo – naprawdę, na początku; zanim cokolwiek jeszcze było, Ja tam byłem. Ja byłem tam oglądając stworzenie Ojca. Jeśli zaczniesz to rozumieć, wtedy będziesz znał tak, jak Ja poznałem, aby zostać wszczepionym w boski plan Ojca. Ponieważ uczyniłem z was synów i córki Boże. Ja spowodowałem, że staliście się jedno ze Mną. Ponieważ ten głos wewnątrz was, to Ja.  Szukajcie mnie a Ja dam się znaleźć.

Zanim jeszcze znaleźliście się w łonie matki, Ja miałem plan dla każdego z was; był spisany w komnatach mojego Ojca. Tam jest przeznaczenie, wyznaczone dla ciebie. Czy niektórzy z was doszli już do drogowych blokad w waszym życiu? Jest tak dlatego, że nie wypełniacie planu mojego Ojca. Szukajcie mnie i mojego planu dla waszego życia, a wtedy drzwi niebios zostaną przed wami otwarte.

Stephen Hanson
4065 Sod House Tr.


Colorado Spgs,CO. 80917

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

tseyigai@yahoo.com

 

topod

Ja tam będę

26 maja 2007

Job 9:5-7
On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie. Przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby nie wschodziło, i na gwiazdy swą pieczęć kładzie.

Zach. 1: 2-4
Pan rozgniewał się bardzo na waszych ojców. Lecz powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do mnie – mówi Pan Zastępów – a Ja zwrócę się do was – mówi Pan Zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi Pan zastępów: Odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów! Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie – mówi Pan.

„JA JESTEM z moimi sługami aż do końca czasów. Gdy wieją wiatry i oceany się podnoszą, Ja tam będę. Będę tam, gdy to wszystko spadnie na was. Będę tam, gdy świat dojdzie do swego kresu. Gdy wszystko inne zawiedzie was, Ja tam będę.
Kto przyjdzie wam z pomocą, gdy wszystko się sypie w waszym świecie? Kto oświetli drogę, abyście widzieli. JA JESTEM jedyny, które to wszystko robi.

Powiadam wam, musicie wiedzieć o tym, że Ja tam będę. Ponieważ, gdy przyjdzie najciemniejsza godzina, wszystko inne was zawiedzie. Bądźcie przygotowani na nadchodzącą ciemną godzinę. Bądźcie przygotowani na przejęcie i potrząsanie światem. Bądźcie przygotowani na większą ilość wojen oraz niespodzianek pośrodku waszego codziennego życia.

Ja posłałem swoje sługi, aby ostrzegali was o tych dniach, lecz kto się tym przejmuje? Posłałem wielu strażników, a jednak wielu spośród was chodzi do psychologów i astrologów. Lecz prawda zostanie odsłonięta, ziemia otworzy się. Pochłonę tych, którzy dają fałszywe wskazówki. Odejdą dni, w których bezpiecznie mogliście biegać po pokojach i ukryć się, w tej godzinie wszystko zostanie ukazane. Obnażę grzechy wielu, wstrząsnę waszymi domami, wstrząsnę rządami, wstrząsnę ziemią, lecz w tym wszystkim i poprzez te wszystkie wstrząsy, Ja tam będę”.Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

1824 E. San Rafael St.
Colorado Spgs, CO. 80909

tseyigai@yahoo.comaracer.mobi

Szukaj mnie pośród wrzawy miasta

1 czerwca 2007

1 Kor. 2: 13-15
Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są
dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.

„Co jest takiego w tym wszechświecie, o czym chciałbyś wiedzieć. Jaki aspekt mojego stworzenie zdumiewa cię? Jeśli spoglądasz na przeszłość to jest wyraźnie dla ciebie spisana, abyś ją znał, lecz co z przyszłością? Wiesz o znakach, które są wyraźnie opisane dla ciebie ? widzisz katastrofy i wojny niszczące ludzkość. Słyszysz o zmaganiach wielu. Patrzysz na wiele odpowiedzi, a jednak nie możesz ich zobaczyć.

Gdy wieją wiatry widzisz ich skutki, pomimo że samego wiatru nie widzisz. Słyszysz o zmaganiach wielu, a jednak nie znasz przyczyny. Nadchodzą te dni i pewne wydarzenia będą widoczne, czy jednak dostrzegasz w tym wszystkim Mnie? Patrzysz swoimi naturalnymi oczami, a nie moimi. Kręcisz się wokół swoich codziennych spraw, lecz gdzie można znaleźć Mnie w tym całym hałasie?

Gdy można znaleźć mądrość? Szukaj jej jak złota i srebra. Przekopujesz góry, aby ją znaleźć, a jest ona przecież w zasięgu twej ręki. To samo można powiedzieć o oglądaniu znaków i okresów czasu przed wami. Gdy słyszysz szelest liści i śpiew ptaków, czy słyszysz w tym jak przywołuję ciebie? Ja jestem w tych drzewach. Ja jestem pośrodku wrzawy miasta. Szukaj mnie a Ja dam się znaleźć. Kop głęboko a znajdziesz odpowiedź na twoje pytania. Przyglądaj się z bliska i oglądaj drogowskazy, które wskazują na mój szybki powrót. Tam można mnie znaleźć”.

 

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

1824 E. San Rafael St.

Colorado Spgs, CO. 80909

 

tseyigai@yahoo.com

оптимизация сайт

Kto posiada odpowiedzi?

Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci; Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Po cóż spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Hiob 33,12-14

„Cóż jest w zasięgu waszego ducha czego Ja nie mogę się dotknąć? Jakiego zranienia lub przenikliwego wspomnienia nie uleczę? Kiedy macie ubytek lub problem z zębem, idziecie do dentysty. Gdy spotyka was choroba ciała, odwiedzacie doktora. Dlaczego nie mielibyście przyjść do Mnie z rzeczami, które dotyczą waszego ducha? Chodzicie do wszelkiego rodzaju profesjonalistów na ziemi, aby rozwiązywać swoje problemy. Czy Ja nie jestem profesjonalistą?
Czy Ja nie znam wszystkiego, co zostało w was stworzone? Ja spowodowałem, że człowiek zaistniał. Ja tchnąłem w niego życie i wtedy on się narodził. Ja ustanowiłem gwiazdy na niebie. Ja stworzyłem noc i dzień. Co mogłoby być powodem, abyście do Mnie nie przychodzili?

Powiadam wam, iż wielu przyjdzie do Mnie w godzinie, która nastąpi. Ponieważ, gdy ziemia zacznie obracać się w bólach rodzenia, nie będzie nikogo innego do kogo moglibyście pójść. Kiedy system finansowy waszego rządu upadnie, wasi eksperci finansowi nie będą mieli żadnych odpowiedzi.
Kiedy huragany ciągle będą uderzać na wasze wybrzeża i nietypowe wybryki pogody będą miały miejsce, wtedy wasi prezenterzy pogody będą potrząsać głowami.Gdy rozlew krwi stale będzie obecny w waszych szkołach i innych częściach społeczeństwa, czy wasi psychologowie będą mieli jakieś odpowiedzi? Kiedy wojna wybuchnie w waszym własnym kraju, czy wasza armia będzie wystarczająco silna, aby temu zapobiec?

Mój ludu, Ja posiadam odpowiedzi na wszystkie te sprawy. JA JESTEM tym, do którego możecie przychodzić. JA JESTEM ekspertem we wszystkich tych dziedzinach. Wtedy wszystko zostanie objawione. Ludzie w najczarniejszej godzinie będą przychodzić w desperacji do Mnie”.

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html
(for donations)

1824 E. San Rafael St.
Colorado Spgs, CO. 80909

tseyigai@yahoo.com

смм маркетинг

Moc Zmartwychwstania

Stephen Hanson
(nauczanie)

Powiedziane jest, że jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie z martwych to nasza wiara jest daremna. Zdecydowanie zgadam się z tym twierdzeniem i wierzeniem, lecz równie ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, że jako wierzący mamy tą samą moc zmartwychwstania „w sobie”. Aby to zrozumieć musimy najpierw uświadomić sobie to jaka potęga mocy była wprawiona w ruch, gdy Chrystus był wzbudzony z martwych. Jest to ta sama moc, która działała, gdy niebo i ziemia były stwarzane. Ostatnio widziałem program o Całunie Turyńskim, (przypuszczalnie  pogrzebowa szata, w którą ubrany był Chrystus, która przechodzi bardzo intensywne badania przez ostatnie lata). W tym programie wspomniano jak potężna moc czy elektryczność była widoczna na fałdach czy materiale tej szaty. Przy pomocy bardzo wysublimowanych technik, można było zobaczyć kształty układające się w obraz Chrystusa, które zostały zapisane na tym materiale. Wskazywano na to, że tego typu obrazy mogą powstać wyłącznie pod działaniem mocy takiej jak elektrycznosć. Całkiem zdumiewająca rzecz…
Moc, która zasila w elektryczność całe regiony i obszary Stanów Zjednoczonych jest faktycznie bardzo silna. Mogliśmy zobaczyć dowody tego w płn.-wsch. części Stanów w czasie awarii w lecie 2002r.  Lecz cała ta moc, która zasila, lub która zawiodła w zasilaniu, wypada blado przy mocy zmartwychwstania, o której teraz mówię.

Mówi się nam, że jeśli „umarliśmy z Chrystusem to z Nim też wzbudzeni będziemy”. Wierzę, że ten fragment ma podwójne znaczenie dla nas. Nie tylko to, że będziemy wzbudzeni i odnajdziemy ostatecznie wieczne zbawienie z Nim, lecz również to, że zostaliśmy powołani do współuczestnictwa w mocy Jego zmartwychwstania teraz. Rozważ to, co mówi 1 Kol 1:27: „Im to Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały”. Jeśli On rzeczywiście jest „w nas’ to WSZYSCY uczestniczymy w tych rzeczach, które są „w Nim”. Czy może wtedy dziwić to, że możemy przenosić góry? WSZYSTKO możemy w tym, który nas umacnia. Nie zrozumcie mnie źle Nie twierdzę, że możemy cokolwiek zrobić z własnej mocy. Z dala od Niego nie możemy niczego. Nie mówię również, że posiadanie Jego mocy zmartwychwstania „w nas” jest ważniejsze od miłości czy przebaczenia, czy okazywania charakteru Chrystusa. Przemiana na Jego obraz jest rzeczą najważniejszej wagi i nigdy nie może być z naszego Chrześcijańskiego życia oddalona. Niemniej jednak, wierzę, że wielu nie jest świadomych tego, co zostało im dane poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Czy zatem zmartwychwstanie możemy postrzegać jako coś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej? Czy jest to coś, co możemy uważać wyłącznie jako coś, co otrzymamy, gdy zostaniemy wzbudzeni z Chrystusem w przyszłości? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna to tracimy to, co Pan dał nam wspaniałomyślnie.

Ostatecznie w Liście do Efezjan 1:18-20 czytamy: „Modlę się o to, aby oczy serca waszego zostały oświetlone, abyście mogli poznać jaka  nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego”. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku , ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głowa Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia”.

Wiele dziecięcych zabawek i prawdopodobnie sporo prezentów dla dorosłych nie jest w stanie funkcjonować jeśli nie włoży się do nich baterii. Podobnie my otrzymaliśmy dar od Chrystusa. Nie będzie on działał poprawnie czy w pełni swych możliwości dopóki nie włączymy go sieci, czy też nie włożymy baterii Ducha Świętego. Wtedy popłyną soki, wszystko zacznie prawidłowo funkcjonować, dokładnie tak jak to zostało zaplanowane. Wtedy też, będziemy ‘iść, iść i iść”.

продвижение